logo yeni

calisanlar2 copy

TAPU MÜDÜRLÜKLERİNDE ÇALIŞAN PERSONEL TBMM'DE GÜNDEME GELDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memur4Tapu Müdürlüklerinde görev yapan personelin sorunları TBMM’de dile getirildi.

CHP İstanbul milletvekili Mahmut Tanal tarafından hazırlanan önerge ile Tapu Müdürlüklerinde çalışan personelin sorunları dile getirilirken, bu sorunlara çözüm getirilmesi yönünde çalışma yapılıp yapılmadığı hususunda da Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca cevap verilmesi talebinde bulunuldu.

Önergede yer alan bilgiler ve sorular şöyle oldu:

“Sendikal kaynaklara ve yapılan işlem yükünü baz alarak ortaya çıkan istatistiklere göre ülkemizde Tapu Müdürlüklerini yılda 20 milyon vatandaşımız ziyaret etmekte ve işlem yaptırmaktadır. İşlem yapan vatandaş sayısı yine yetkili sendika verilerine göre 7 milyon olup, bunun 8 katrilyon lirası ülkeye bütçe olarak dönmektedir. Tapu Müdürlüklerinin kamu kurumlan içerisinde devlete bütçe olarak en çok geliri sağlayan kuramlardan biri olduğu, yapılan işin memur açısından maddi sorumluluğu ve ciddiyeti düşünülürse, vatandaş memnuniyeti ile birlikte personelin yaşam ve çalışma standartlarının makul seviyede olması gerekir. Bu bilgiler doğrultusunda ;

1 - Bir tapu müdürlüğünde çalışan personelin gün içinde yapabileceği işlem sayısı kaç olup, memur başına düşen iş sayısı ve sonuçlanması beklenen işlem sayısı kaçtır?

2- Tapu Müdürlüklerinde çalışan personelin , mesai ücreti almadan geç saatlere kadar çalıştığı, 2/B yasası sonucunda Milli Emlak çalışanlarına mesai ücreti verilirken , aynı yoğunlukta hatta gerektiğinde daha yoğun iş yüküyle çalışması beklenen Tapu Memurlarına mesai ücreti ödenmediği doğru mudur ?

3- Memurlara mesai ücreti ödenmeden bitirmesi gereken iş sayısının her geçen gün arttığı, çalışan personel açısından bu durumun psikolojik ve ekonomik soranlara yol açtığı durumu doğru mudur?

4- Çalışan personelin yol ve yemek masraflarının karşılanmadığı doğra mudur?

5- Döner sermayeye katkı getiren kuramlarda döner sermaye katkı payından memura maaş ödemesi yapılırken, yıllardır Tapu Müdürlükleri personelinin talep ettiği döner sermaye katkısı yapılmamasının nedeni nedir? Tapu çalışanlarında çalışmalarında özveri beklenirken aynı şekilde bağlı olarak çalıştıkları Bakanlığın da personel haklarını gözetmesi gerekmez mi?

6- Tapu Müdürlüklerinde çalışan personelin gün içinde dinlenmesi, yemek yemesi için fiziki koşulların uygun olmadığı doğru mudur ? 

7- Tapu Müdürlüklerinde memurlar arası performans sisteminin uygulanmaya çalışıldığı doğru mudur? Uygulanmaya çalışılan bu sistemin performansı yüksek memurlar açısından maddi bir faydası var mıdır? Amaç sadece vatandaş memnuniyeti ise bir o kadar da çalışan memurun haklarını gözetmek Bakanlığınızın sorumluluğu değil midir?

8- Tapu müdürlüğünde işlem yapan vatandaşlara ,Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğü ve Bölge Müdürlükleri tarafından telefon edilerek ,işlem sonucu hakkında bilgi alındığı, kendilerine nasıl davranıldığının sorulduğu, ayrıca kendilerinden işlemin yapılması için herhangi bir para talebinde bulunulup , bulunulmadığı sorusunun sorulduğu doğru mudur? Bu sorular vatandaş nazarında Tapu Müdürlüğü çalışanını potansiyel suçlu, rüşvetçi olarak göstermeye neden olmak değil midir? Bu soruların yöneltilmesinde amaçlanan nedir? Kamu hizmetinde güvenin esas olması düşünülürse Bakanlığınız bünyesinde çalışan bir personele başta Genel Müdürlük ve Bölge amirlikleri bu denli bir güvensizlikle yaklaşırken , vatandaşın memurunuza güvenmesi ve saygı duyması beklenebilir mi?

9- İşlem yapmak için Tapu Müdürlüğüne gelen vatandaşın evraklarını teslim ettikten sonra işlemi yapacak memurla işlem hakkında görüşmesi ,bilgi alışverişinde bulunmasının yasak olduğu doğru mudur? Bunun sebebi kurumun personele güvensizliği midir? Burada amaçlanan nedir? Kurumun personeline güvensizliği vatandaş üzerinde nasıl bir yansıma yapmıştır, bununla ilgili çalışma yapılmış mıdır? Bu durumun personel üzerindeki psikolojik etkisi üzerine bir çalışma yapılmış mıdır?

10- Personeli ile güven bağını oluşturamamış bir kurumun kamuoyu önündeki imajı sizce güven verici midir?

11 - Vatandaşın memur ile diyalog kurmasının yasak olması durumu, sahtecilik işlemlerinde artışa neden olmuş mudur? Bu durum memurun sahte işlem girişiminde bulunacak şahsı gözlemlemesine, vücut dilinin ele vereceği durumları tespit etmesine engel teşkil etmekte değil midir?

12-Vatandaşın memur ile görüşmesinde sorularını işlemini yapacak memura direkt sormasında ne gibi bir sakınca bulunmuş ve yasaklanmıştır?”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.