logo yeni

İŞ ARKADAŞINI TEHDİT ETMEK, MEMURİYETTEN ÇIKARILMAYA SEBEP OLABİLİR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplin 4Çalışma hayatında, Devlet memurlarının iş arkadaşlarını tehdit ettikleri durumlarla da karşılaşılabilmektedir. Adli cezayı da gerektirebilen “tehdit” fiilini işleyen memurlara, 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde disiplin cezası verilmesi de söz konusudur.

Kamu kurum veya kuruluşunda karşılaşılması istenmeyen bir durum olmakla birlikte, bazı memurların iş arkadaşlarını tehdit ettikleri durumlarla da karşılaşılabilmektedir.

Tehdit

Birinin gözünü korkutma, korku verme, gözdağı verme ya da korkutma gibi anlamlarda kullanılan “tehdit” kelimesi; “bir kimseyi kendisine ve malvarlığına karşı bir zarara veya kötülüğe uğratılacağının çeşitli yolla bildirilmesi” olarak da tanımlanabilir.

Öte yandan, 5237 sayılı Türk Ceza Kanununun “Tehdit” başlıklı 106 maddesinde, tehdit fiili; “Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden bahisle tehdit” veya “Malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından veya sair bir kötülük edeceğinden bahisle tehdit” şeklinde ifade edilmiştir.

Tehdit fiilini işleyenler hakkında verilecek hapis veya adli para cezasının süre veya miktarı, tehdit fiilinin niteliğine ve işleniş şekline göre değişmektedir.

İş arkadaşını tehdit eden memur

İş arkadaşını tehdit eden memur hakkında adli ve/veya idari işlemler söz konusu olabilir.

Zira 657 sayılı Devlet Memurları Kanunda, aynı olaydan dolayı memur hakkında ceza mahkemesinde kovuşturmaya başlanmış olmasının memur hakkında yapılacak disiplin kovuşturmasını geciktirmeyeceği ile memurun Ceza Kanununa göre mahkûm olup olmama durumunun memur hakkında diplin cezası uygulanmasına engel teşkil etmeyeceği belirtilmiştir.

Öte yandan, 657 sayılı Kanunun, kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren fiil ve hallerin sayıldığı 125/D maddesinde, “iş arkadaşlarını tehdit etmek” fiiline de yer verilmiştir.

Buna göre, yapılabilecek adli işlemler saklı olmak üzere, iş arkadaşlarını tehdit eden memur hakkında kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi söz konusu olabilecektir.

Memura kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilmesi

İş arkadaşını tehdit ettiği gerekçesiyle memur hakkında 657 sayılı Kanunu hükümleri çerçevesinde yapılacak disiplin soruşturması neticesinde, ilgili disiplin kurulunun kararı alınmak suretiyle ve fiilin ağırlık derecesine göre, atamaya yetkili amir tarafından memurun bulunduğu kademedeki ilerlemesinin 1, 2 veya 3 yıl süreyle durdurulması yönünde disiplin cezası verilebilecektir.

Ancak, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlara Kademe İlerlemesinin Durdurulması cezası verilmesi gereken hallerde, bu ceza bir derece hafif olan "aylıktan kesme cezası"şeklinde uygulanabilecektir.

Öte yandan, iş arkadaşını tehdit ettiği için hakkında disiplin cezası uygulanan memurun 10 yıl içinde, aynı fiili yeniden işlemesi durumunda verilecek olan ikinci cezanın uygulanması ya da kademe ilerlemesinin durdurulması cezası gerektiren başka fiillerden dolayı üçüncü defa verilecek olan disiplin cezasının uygulanması, bir derece ağır ceza olan “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası şeklinde uygulanır.

Bunların yanı sıra, öğrenim durumlarına göre ilerleyebilecekleri kademe bulunmayan Devlet memurları hakkında verilecek olan kademe ilerlemesinin durdurulması cezaları, ilkinde aylıklarından kesinti yapılmak suretiyle uygulanır ve yeniden kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alması halinde ise görevine son verilir.

Haklarında Devlet memurluğundan çıkarma cezası uygulananlar, bir daha memuriyete alınmazlar. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.