logo yeni

MEB'DE BAZI PERSONELİN UNVANLARI VE ÖZLÜK HAKLARI DEĞİŞİYOR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

meb 2TBMM’ye sunulan Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında KHK ile bazı kanun ve KHK’larda değişiklik yapılmasına dair Kanun Tasarısı, Maarif Müfettişi kadrolarının kaldırılarak Bakanlık Maarif Müfettişi adında daha yüksek ücretle personel istihdam edilecek yeni kadrolar ihdas edilmesini de öngörüyor.

“Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat Ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararname İle Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı” olarak hazırlanan Torba Kanun Tasarısında, Milli Eğitim Bakanlığı ve ÖSYM Başkanlığına ilişkin çeşitli düzenlemeler de yer alıyor.

Kanun Tasarısında yer alan düzenlemelerden bazıları, Milli Eğitim Bakanlığı Rehberlik ve Denetim Başkanlığının yeniden yapılandırılmasına yönelik.

Rehberlik ve Denetim Başkanlığı kaldırılıyor

MEB’nın Rehberlik ve Denetim Başkanlığı, "Teftiş Kurulu Başkanlığı" şeklinde yeniden yapılandırılıyor.

Teftiş Kurulu Başkanlığı, Başkan ile Başkanlık birimlerinde ve çalışma merkezlerinde görevli Bakanlık Maarif Müfettişleri ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcılarından oluşacak. Başkanlığın görev merkezi Ankara olacak.

Bakanlık tarafından veya Bakanlığın denetiminde sunulan hizmetlerin rehberlik ve teftişini sağlamak amacıyla gerekli görülen illerde Bakan onayı ile çalışma merkezleri kurulabilecek. Teftiş Kurulu Başkanlığında ve çalışma merkezlerinde yeterli sayıda Bakanlık Maarif Müfettişi ve Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı istihdam edilecek.

Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadroları kaldırılıyor

Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadroları kaldırılıyor. 500 adet "Bakanlık Maarif Müfettişi" ve 250 adet "Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısı” unvanlı kadro ihdas ediliyor.

Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı kadrolarında bulunanlar, bulundukları kadro dereceleriyle Eğitim Uzmanı kadrolarına atanmış sayılacak.

Eğitim Uzmanı kadrolarına bu şekilde atanan Maarif Müfettiş Yardımcıları, yeterlik sınavına girebilmek için gerekli olan süre tamamlanıncaya kadar görev yaptıkları süre Müfettiş Yardımcılığında geçmiş sayılacak. Bu süreyi tamamlayanlar yeterlik sınavında başarılı olmaları halinde bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten önce emsali müfettişlerin tabi olduğu özlük haklarından yararlanacak.

Eğitim Uzmanı kadrolarına atanmış sayılanlara, düzenlemenin yürürlüğe girdiği tarihten önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerine göre söz konusu kadrolarına bağlı olarak mali haklar kapsamında fiilen yapılan her türlü ödemeler toplamı net tutarının, atanmış sayıldıkları kadro unvanları için öngörülen mali haklar toplamı net tutarından fazla olması halinde, bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihte anılan kadro unvanlarında bulunanlar hakkında, atanmış sayıldıkları kadroda bulundukları sürece, daha önce yürürlükte bulunan mevzuat hükümlerinin uygulanmasına devam olunacak.

Eğitim Uzmanı kadrolarına atanmış sayılanlar 2015-2016 eğitim-öğretim yılının sonuna kadar Maarif Müfettişi ve Maarif Müfettiş Yardımcısı yetkileri ile verilen görevleri yapmaya devam edecek.

Bakanlık Maarif Müfettişi kadrolarına başka kadrolardan atama yapılabilecek

Düzenlemenin yürürlüğe gireceği tarihten itibaren bir yıl içinde; Bakanlık Maarif Müfettişi unvanlı toplam serbest kadro adedini geçmemek üzere, kamu kurum ve kuruluşlarında görevli olup mesleğe özel yarışma sınavı ile girilen ve yeterlik sınavından sonra 657 sayılı Kanunun 36/A/11 maddesinde belirtilen müfettiş ve denetçiler ile Maarif Müfettişi, Eğitim Müfettişi, Milli Eğitim Denetçisi ve İl Eğitim Denetmeni unvanlarım ihraz etmiş olanlar arasından mülakatla ve Bakan Onayı ile Bakanlık Maarif Müfettişi olarak atanabilecek.

Özlük hakları değişiyor

**Bakanlık Maarif Müfettiş ve Müfettiş Yardımcılarının aylık ücretleri, diğer merkez kariyer personeli gibi ücret ve tazminat göstergesi esas alınarak belirlenecek.

**Bakanlık Maarif Müfettiş ve Müfettiş Yardımcıları, Özel Hizmet Tazminatı bakımından, diğer bakanlıkların Müfettiş ve Müfettiş yardımcıları ile aynı haklardan yararlanacak.

**Bakanlık Maarif Müfettişlerinin ek göstergesi 1.derecede 3600 olacak.

**1.derece Bakanlık Maarif Müfettişi kadrosuna atananlar hakkında 2000 Makam Tazminatı göstergesi ve 8000 Görev Tazminatı göstergesi uygulanacak.

Bakanlık Maarif Müfettişi maaşı, Maarif Müfettişi maaşına göre fazla olacak

2016 yılının ilk altı ayında geçerli olan katsayılara göre ve %15 gelir vergisi diliminde;

-Halen 25 hizmet yılında ve 1/ 4’de bulunan bekar (veya evli olup eşi çalışan) ve çocuksuz bir Maarif Müfettişinin aylık net maaşı 3.779 TL’dir. Göreve yeni başlayan bekar (veya evli olup eşi çalışan) ve çocuksuz bir Maarif Müfettiş Yardımcısının aylık net maaşı ise 3.074 TL’dir.

-Kanun Tasarısının ilgili bölümlerinin aynı şekilde yasalaşması durumunda, 25 hizmet yılında ve 1/ 4’de bulunan bekar (veya evli olup eşi çalışan) ve çocuksuz bir Bakanlık Maarif Müfettişinin aylık net maaşı 5.599 TL olacaktır. Göreve yeni başlayan bekar (veya evli olup eşi çalışan) ve çocuksuz bir Bakanlık Maarif Müfettiş Yardımcısının aylık net maaşı ise 3.778 TL olacaktır.

Kanun Tasarısı metni için tıklayınız ...

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.