logo yeni

BELEDİYE SÖZLEŞMELİ PERSONELİNİN EK ÖDEME DÜZENLEMESİ İPTAL EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

anayasa mahkemesi375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 666 sayılı KHK ile eklenen ek ödeme düzenlemesi, belediye ve bağlı kuruluşlarında görev yapan bazı sözleşmeli personel yönüyle iptal edildi

İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğünde sözleşmeli statüde çalışan bir personelin, Maliye Bakanlığının konuyla ilgili genelgesinin iptali talebiyle açtığı davada, itiraz konusu kuralın Anayasa’ya aykırı olduğu kanısına varan Mahkeme tarafından Anayasa mahkemesine yapılan başvuru Karara bağlandı.

İptal edilen düzenlemenin konusu

15 Ocak 2012 tarihinde uygulamaya konulan ve kamu çalışanlarının maaş unsuru halinde ödenmeye başlanan ek ödemeden, bazı sözleşmeli personel de yararlanabiliyor.

666 sayılı KHK’nın ilgili düzenlemesine göre; çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele, çalıştıkları birim ve bulundukları pozisyon unvanı itibarıyla aynı veya benzer unvanlı memur kadrosunda çalışan, hizmet yılı ve öğrenim durumu aynı olan emsali personel için belirlenmiş olan ek ödeme oranını aşmamak üzere, ödeme yapılıp yapılmayacağını, yapılacak ek ödeme oranını sözleşme ücreti ile ilişkilendirilmeksizin belirlemeye, Maliye Bakanlığının teklifi üzerine Bakanlar Kurulu yetkilidir.

Bu hükme istinaden, 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca belediye ve bağlı kuruluşlarında istihdam edilen sözleşmeli personel hakkında da ek ödeme yapılmaktadır. Belediye ve bağlı kuruluşlarında; norm kadoya uygun olarak çevre, sağlık, veterinerlik, teknik, hukuk, ekonomi, bilişim ve iletişim, plânlama, araştırma ve geliştirme, eğitim ve danışmanlık alanlarında avukat, mimar, mühendis, şehir ve bölge plâncısı, çözümleyici ve programcı, tabip, uzman tabip, ebe, hemşire, veteriner, kimyager, teknisyen ve tekniker gibi uzman ve teknik personel yıllık sözleşme ile çalıştırılabiliyor.

İptal edilen hükümler

Ek ödeme düzenlemesinin, belediye ve bağlı kuruluşlarında istihdam edilen sözleşmeli personele ilişkin olan yönüyle iptali istemini değerlendiren Anayasa Mahkemesi, bu düzenlemeyi Anayasanın 91 inci maddesine aykırı görerek iptal etti.

Anayasa Mahkemesi; 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye 666 sayılı Kanun Hükmünde Karamamanın 1 inci maddesiyle eklenen ek 9 uncu maddenin dokuzuncu fıkrasında yer alan “...çeşitli statülerde istihdam edilen sözleşmeli personele,..." ibaresinin, 5393 sayılı Kanunun 49. maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca çalışan sözleşmeli personel yönünden Anayasa’ya aykırı olduğuna ve İPTALİNE hükmetti.

İptal edilen hüküm, 666 sayılı KHK’nın dayandığı Yetki Kanunu kapsamında yapılabilecek düzenlemeler olamayacağı gerekçesiyle Anayasanın 91 inci maddesine aykırı bulundu.

Verilen bu iptal Kararı, bugünden itibaren 1 yıl sonra yürürlüğe girecek.

İptal edilen düzenleme yerine yeni bir yasal düzenleme yapılarak, belediyelerdeki sözleşmeli personelin ek ödemesi aynı şekilde veya farklı bir şekilde yeniden belirlenecek.

Anayasa Mahkemesi iptal kararı için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.