logo yeni

MAHALLİ İDARELERİN NORM KADRO BELİRLEMELERİNDE DEĞİŞİKLİKLER YAPILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kadroBelediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin ve il özel idarelerinin norm kadro ilke ve standartlarını belirleyen yönetmeliklerde bazı değişiklikler yapıldı.

1- Belediye ve Bağlı Kuruluşları ile Mahalli İdare Birlikleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

*Belediye ve bağlı kuruluşları ile mahalli idare birliklerinin gruplandırılmasında, 2015 yılı adrese dayalı nüfus sayımında belirlenen nüfus esas alınacak.

*Adrese Dayalı Nüfus Kayıt Sistemi’ne (ADNKS) göre nüfusu 50.000 ve üzerinde olan belediye ile bağlı kuruluşlarında; mali hizmetler dairesi başkanı/müdürü kadro unvanı ile strateji geliştirme dairesi başkanı/ müdürü kadro unvanlarının her ikisi de, ayrı birimler kurulmak suretiyle kullanılabilecek.

* Büyükşehir belediyesi ve bağlı kuruluşunda, yetki alanı bir veya birden fazla ilçeyi içine alacak şekilde koordinasyon bi­rimleri kurulabilecek. Koordinasyon birimleri için ihtiyaç bulunan kadroların tahsisi büyükşehir belediye meclisi tarafından yapılacak.

*Turizm, sanayi ve ticaret özellikleri ile nüfuslarının değişmesi ne­deniyle mevcut alt grubundan daha aşağıdaki bir alt gruba geçen belediyeler, kadrolarını yeni alt grupları için belirlenmiş norm kadro sayılarına uygun hale getirecek. Norm kadro sayılarına uygun hale getirilemeyen mevcut dolu kadrolar dondurulmuş sayılacak.

*Belediye ve Bağlı Kuru­luşları ile Mahalli İdare Birlikleri Tasnif Cetvellerinde bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişikliklerin tamamını görmek için tıklayınız …

2- İl Özel İdareleri Norm Kadro İlke ve Standartlarına Dair Yönetmelikte yapılan değişikliklerden bazıları şöyle:

*Özel idareler, hukuki durumları ve hizmet özelliklerine göre; (A) grubu il özel idareleri ve (B) grubu ilçe özel idareleri (Bozcaada ve Gökçeada) olmak üzere iki ana gruba ayrıl­ırken, her grup da kendi içinde nüfusuna göre alt gruplara ayrıldı. (A) grubu İl Özel İdareleri Norm Kadro Standartları Cetveli 6 alt grup, (B) grubu İlçe Özel İdareleri Norm Kadro Standartları Cetveli ise 1 alt grup olarak tespit edildi.

*Mali hizmetler uzmanı ve mali hizmetler uzman yardımcısı kadrolarına atanma ile ilgili hususlar Malî Hizmetler Uzmanlığı Yönetmeliğinde belirlenen usul ve esaslara göre belirlenecek.

*İl özel idarelerinde 5302 sayılı Kanun kapsamında istihdam edilecek sözleşmeli personele ilişkin sözleşme örneklerinin, sözleşmenin imzalanmasını izleyen 30 gün içinde Maliye Bakanlığına gönderilmesi uygulaması kaldırıldı.

*Kapsamdaki mahalli idareler memur, sü­rekli işçi, sözleşmeli personel, geçici işçi kadro ve pozisyonları ile diğer statülerde istihdam ettikleri personele ilişkin bilgileri, İçişleri Bakanlığı Mahalli İdareler Genel Müdürlüğüne ve Devlet Personel Başkanlığına bildirecek.

*İl özel idareleri Tasnif Cetvellerinde bazı değişiklikler yapıldı.

Yapılan değişikliklerin tamamını görmek için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.