logo yeni

calisanlar2 copy

NAKLEN ATANAN MEMURUN, SIRA TAHSİSLİ LOJMANDAKİ OTURMA SÜRELERİ BİRLEŞTİRİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

lojmanSıra tahsisli lojmanda otururken naklen başka bir yer veya başka bir kuruma atanan ve kendisine yeniden sıra tahsisli lojman tahsis edilen Devlet memurunun, yeni görev yerinde lojmanda oturma süresinin nasıl belirleneceği konusunda tereddüt yaşanabilmektedir.

Kamu lojmanlarında oturan Devlet memurlarının, sıra tahsisli konuttaki 5 yıllık oturma süresini tamamlamadan, kurum içinde başka bir yere veya başka bir kuruma naklen atanmaları ve gittikleri yerlerde yine sıra tahsisli konutlarda oturmaları söz konusu olabilmektedir.

Sıra tahsisli konut

Kamu konutlarının türleri ve tahsis biçimleri, 2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak yürürlüğe konulan Kamu Konutları Yönetmeliğinde düzenlenmiştir.

Tahsis türlerine göre 4 gruba ayrılan kamu konutları arasında, “sıra tahsisli” konut türü de yer almaktadır. Bu konut türünde oturacak personel, bazı kriterlere göre yapılan puanlama ile belirlenmektedir.

Sıra tahsisli konutlar, Devlet memurunun; hizmet süresi, daha önce kamu konutlarından yararlanma durumu ve süresi, çocuklarının ve bakmakla mükellef olduğu aile fertlerinin sayısı, aile fertlerinin gelir durumu, konuttan yararlanmak için beklediği süre, eşinin hangi statüde çalıştığı gibi hususlar dikkate alınarak belli bir puanlama esasına göre tahsis edilmektedir. Yapılan puanlama ile oluşan sıralamaya göre personele tahsis edilmesi nedeniyle, bu konutlara sıra tahsisli konut denilmektedir.

Sıra tahsisli konutta oturma süresinin belirlenmesi

Sıra tahsisli kamu konutlarında oturma süresi en çok 5 yıldır. Bu süre bittikten sonra yeniden sıra tahsili konut sıralamasına alınan memur hakkında yapılacak puanlama sonucunun lojmanda oturmasına yeterli gelmesi halinde, yeniden 5 yıl süreyle sıra tahsisli konutta oturması ve izleyen dönemlerde de bu yolla oturmaya devam etmesi mümkündür. (Oturma süresi sonunda, konuttan yararlanacak başka personelin olmaması halinde, belli bir süre verilmeksizin ve şartlı olarak konutta oturmaya devam edilmesi hali hariç)

Ancak, kurum içinde başka bir yere veya başka bir kuruma atandığı için, oturduğu sıra tahsisli konuttan 5 yıl dolmadan ayrılan memur hakkında, gittiği yerde sıra tahsisli kamu konutuyla ilgili yeni sıralama yapılması gerekecektir.

Sıra tahsisli konutta oturacak personelin belirlenmesi için yapılan puanlamada; Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda daha önce konuttan yararlandığı her yıl için ilgili memura “-3” puan verilecektir.

Puan sırasına göre ilgili memurun sıra tahsisli konutta oturması mümkün olabiliyorsa, 5 yıl süre için kendisine konut tahsis edilebilecektir.

Buna itibarla;

-Memurun, naklen atanmadan önce sıra tahsisli konutta oturuyor olmasının, yeni görev yerinde de mutlaka kendisine sıra tahsisli konut tahsis edilmesini gerektirmeyeceğini,

-Memurun, naklen atanmadan önce sıra tahsisli konutta oturduğu sürenin,  yeni görev yerinde sıra tahsisli konuttan yararlanılması halinde konutta oturma süresinden düşülemeyeceğini

söyleyebiliriz.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.