logo yeni

ÖZEL SEKTÖR HİZMETLERİ DEĞERLENDİRİLEN MEMUR SINIF DEĞİŞTİRİRSE NE OLUR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel11Devlet memurlarının memuriyet dışında geçirdikleri hizmet süreleri (serbest veya özel sektörde), görev alacakları hizmet sınıfına göre bazı memurların kazanılmış hak aylık seviyesinin belirlenmesinde göz önünde bulundurulmakta, ancak bu memurların daha sonra sınıf değiştirmesi de söz konusu olabilmektedir.

Sınıf değiştiren memurlarla ilgili olarak 657 sayılı Kanunda yer alan bir düzenlemede ise; eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış olup da sınıf değiştirenlerin yeni görevlerindeki ilk ilerleme sürelerinin eski sınıflarında kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılacağı belirtilmiştir.

Görev alınan hizmet sınıfından dolayı ilave derece/kademe

a-Özel sektör hizmetleri nedeniyle ilave derece/kademe

Devlet memurlarından;

-Teknik Hizmetler Sınıfına dahil bir kadroda görev alanların, teknik hizmet niteliğindeki serbest ve özel sektör hizmet sürelerinin,

-Sağlık Hizmetleri Sınıfına dahil bir kadroda görev alanların, sağlık hizmeti niteliğindeki serbest ve özel sektör hizmet sürelerinin,

-Avukatlık Hizmetleri Sınıfına dahil bir kadroda görev alanların, serbest avukatlık sürelerinin

(en çok 16 yıl) ¾’ü kazanılmış hak aylık seviyelerinin belirlenmesinde değerlendirilmektedir.

b-Eğitim durumları veya görev unvanları nedeniyle ilave derece/kademe

-Teknik Hizmetler Sınıfına dahil herhangi bir kadroda görev alan; Jeolog, jeofizikçi, hidrojeolog, hidrolog, jeomorflog, kimyager, fizikçi, matematikçi, istatikçi, yöneylemci (harekat araştırmacısı), matematiksel iktisatçı (ekonometrici), Erkek Teknik Öğretmen Okulu mezunları, fen memurları, teknikerler ve yüksek teknikerler, tütün ve müskirat eksperleri, tarım alet ve makineleri uzmanlık yüksek okulu mezunları ile benzeri fen bilimleri ve teknik bilimler lisansiyerleri, mimarlık ve mühendislik fakültesi veya bölümlerinden mezun olan şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı, Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi Teknoloji Bölümü İş ve Teknik Anabilim Dalı mezunları, Ankara Üniversitesi Ziraat Fakültesi Ev Ekonomisi Yüksek Okulu mezunları üniversitelerin arkeoloji ve sanat tarihi bölümlerinin prehistorya, protohistorya ve önasya arkeolojisi, klasik arkeoloji anabilim dalları mezunlarına, ilave 1 derece verilmektedir.

-Emniyet Hizmetler Sınıfına dahil herhangi bir kadroda görev alan; ilkokul, ortaokul ve dengi okul mezunlarına ilave 2 derece, lise ve dengi okul mezunlarına ilave 1 derece ve 1 kademe, yükseköğrenim mezunlarına ise ilave 1 derece verilmektedir.

-Genel İdare Hizmetleri Sınıfında Orman Muhafaza Memuru, Orman Muhafaza Memuru Başmemuru, Gümrük Muhafaza Memuru ve Gümrük Muhafaza Amiri unvanlı kadrolarda görev alanlardan; ilkokul, ortaokul veya lise mezunu olanlara ilave 1 derece verilmektedir.

Özel sektör hizmetleri değerlendirilen memurun sınıf değiştirmesi

Devlet memurlarının, meslekleriyle ilgili sınıftan genel idare hizmetleri sınıfına veya genel idare hizmetleri sınıfından meslekleriyle ilgili sınıfa geçmeleri mümkün olabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlayanların sınıf değiştirmesi halinde, yeni görevlerindeki ilk ilerleme sürelerinin eski sınıflarında ilave olarak kazandıkları derece ve kademelere tekabül eden süre kadar uzatılacağı ve bu süre tamamlanıncaya kadar sınıf değiştirmeleri sırasında bulundukları derecede kalacaklarına hükmetmiştir.

Öte yandan, konuya ilişkin olarak Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen bir görüşte; bulundukları hizmet sınıfından dolayı özel sektör hizmetleri değerlendirilerek ilave kademe/derece verilen memurların, eski sınıflarında, görev alacakları yeni sınıfa göre memurluğa daha yüksek bir derece ve kademeden başlamış” sayılmayacakları ifade edilmiştir.

657 sayılı Kanun ve konuya ilişkin DPB görüşünü birlikte değerlendirdiğimizde; bulundukları hizmet sınıfından dolayı memuriyet dışı hizmetleri değerlendirilerek ilave derece/kademe alan memurların sınıf değiştirmeleri durumunda, memuriyet dışı hizmetleri nedeniyle aldıkları ilave derece/kademeden dolayı herhangi bir bekleme süreci yaşamayacakları sonucuna ulaşılmaktadır.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.