logo yeni

MEMUR, AMİRİNİN VERDİĞİ EMİRLERİ YAPMAK ZORUNDA MIDIR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memurDevlet memurlarına amirleri tarafından verilen emirlerin yerine getirilmesi durumu, verilen emrin niteliğine göre farklılık göstermektedir.

Amirler tarafından verilen bazı emirlerin yerine getirilmesi zorunlu iken, bazı emirlerin yeri ne getirilmesi ise emri yerine getirenin cezai sorumluluğunu da doğurabilmektedir.

Amirin emir vermesi

Kamu kurum ve kuruluşlarında yürütülen görevler bakımından amir konumunda olan Devlet memurları, amiri oldukları kurumların veya hizmet birimlerinin mevzuatla belirlenmiş görevlerinin zamanında ve eksiksiz olarak yapılmasında göreli ve sorumludurlar. Bu nedenle, görevleri sırasında amirler tarafından ilgili memurlara emirler de verilir.

Emirlerin yerine getirilmesi

Kamu hizmetlerinin yürütülmesi bakımından, Devlet memurlarının amirlerinden aldıkları emirleri yerine getirmeleri zorunlu tutulmuştur.

Ancak, bu zorunluluk amirlerin verdiği her emir için söz konusu değildir.

Tekrarlanması (yazılı olarak) halinde yerine getirilmesi gereken emirler

Amiri tarafından yazılı ya da sözlü şekilde verilen bir emir, ilgili memur tarafından; Anayasa, kanun, tüzük veya yönetmelik hükümlerine aykırı görülürse, yerine getirilmez.

Bu durumda, memur emri yerine getirmeme gerekçesini sözlü ya da yazılı olarak (memurunyeri.com notu: yazılı olması daha uygun olacaktır) emri veren amirine bildirir.

Amir, verdiği emirde ısrar etmek suretiyle aynı emri yazılı olarak memura bildirirse,  memur verilen emri yerine getirmek zorundadır. Ancak, amir emir ısrarını yazılı olarak bildirmez ise memur o emri yerine getirmez.

Öte yandan, amirin yazılı ısrarı ile verilen emirlerin memur tarafından yerine getirilmesinden doğacak sorumluluk, emri veren amire ait olur.

Yerine getirilmemesi gereken emirler

Bazı emirler (kanunsuz emir), memurlar tarafından hiçbir suretle yerine getirilmez.

Devlet memurlarına verilen bir emrin konusunun suç teşkil etmesi durumunda, o emir hiçbir koşulda yerine getirilmez.

Konusu suç oluşturan emirlerle ilgili olarak, amir yazılı veya sözlü ısrarda bulunması da o emrin memur tarafından yerine getirilmesini gerektirmez.

Amirlerinin bu tür emirlerini yerine getiren memurlar, sorumluluktan kurtulamazlar.  Ancak, acele hallerde kamu düzeninin ve kamu güvenliğinin korunması için ilgili kanunlarda belirtilen istisnai haller saklı tutulmuştur. 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.