logo yeni

657 SAYILI KANUN VE 375 SAYILI KHK’NIN BAZI HÜKÜMLERİNİN İPTALİ GÖRÜŞÜLECEK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

anayasa mahkemesi657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eki Makam Tazminatı Cetvelinde yer alan bazı ibareler ile 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ücret ve tazminat göstergeleriyle ilgili hükümlerinde yer alan bazı ibarelerin iptali istemine ilişkin ilk değerlendirme Anayasa Mahkemesi tarafından 5 Mayıs 2016 Perşembe günü yapılacak.

İptali istenen düzenlemeler, kamu kurum ve kuruluşlarında kariyer meslek denilen unvanlarda görev yapan personeli, maaş ödemesi bakımından merkez teşkilatı personeli-taşra teşkilatı personeli diye ayırıyor.

İptali istenen ibareler

Açılan bir davada ileri sürülen Anayasaya aykırılık iddiasını uygun bulan Danıştay 11 inci dairesi, konuyu Anayasa mahkemesine taşımıştı.

Anayasa Mahkemesi;

**375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 10. maddesinin birinci fıkrasının (c) bendinde yer alan “Merkez teşkilatlarında…” ibaresinin,

**375 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki (III) SAYILI CETVEL'in (1) numaralı sırasında yer alan “…nün (ğ) bendi…” ve “…merkez teşkilatına ait…” ibarelerinin

**657 sayılı Devlet Memurları Kanunu eki IV SAYILI MAKAM TAZMİNATI CETVELİ'nin (8) numaralı sırasının (b) bendinde yer alan “…nün (ğ) bendi…” ve “…merkez teşkilatına ait…” ibarelerinin

iptali istemine ilişkin ilk incelenmesini yapacak.

İptale konu ibareler neyi düzenliyor?

İptali istenen ibarelerin yer aldığı düzenlemeler nedeniyle; kurumların merkez teşkilatı personeli kabul edilen kariyer meslek mensuplarının aylık maaşları “ücret göstergesi ve tazminat göstergesi” esas alınarak ödenirken, merkez teşkilatı personeli sayılmayanların aylık maaşları ise 657 sayılı Kanun hükümlerine göre ödenmekte ve merkez personeli sayılanlara göre düşük seviyelerde kalmaktadır.

İptali istenen ibarelerin Anayasaya aykırı görülerek iptal edilmesi durumunda; kurumlarında merkez teşkilatı personeli sayılmayan kariyer meslek personelinin aylık ücretleri; merkez teşkilatı personeli sayılanlarla aynı ücret ve tazminat göstergeleri esas alınarak belirlenecek ve makam tazminatı göstergeleri de eşit olacak.

İptal isteminin aynı şekilde kabul edilmesi durumunda; Gelir Uzmanları, İl İstihdam Uzmanları, Mali Hizmetler Uzmanları (merkez personeli sayılmayanlar), Vergi İstihbarat Uzmanları, İçişleri Bakanlığı Planlama Uzmanları, İl Göç Uzmanları, Ürün Denetmenleri, Gümrük ve Ticaret Denetmenleri, Sosyal Güvenlik Denetmenleri, Defterdarlık Uzmanları ile Maarif Müfettişlerinin (ve bunların yardımcılarının) aylık maaş miktarları artacak ve bunlardan 1 derecede olanların makam tazminatı göstergesi 2000 olacak. 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.