logo yeni

5 YILLIK NAKİL YASAĞI İPTAL OLABİLİR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

naklen atama2013 yılında kadroya geçirilen sözleşmeli personel hakkında uygulanan 5 yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına naklen atanma yasağı düzenlemesinin iptali konusu 5 Mayıs Perşembe günü Anayasa Mahkemesi tarafından Esastan karara bağlanacak.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun Geçici 41 inci maddesinin dördüncü fıkrası “Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.” hükmünü içeriyor. Bu hüküm kapsamında nakli yapılmayan personel tarafından açılan davalarda ileri sürülen Anayasa aykırılık iddiasını ciddi bulan Erzurum 2. İdare mahkemesi ve Tokat İdare Mahkemesinin talepleri, Anayasa Mahkemesinin 5 Nisan 2016 Perşembe günü yapacağı toplantıda Karara bağlanacak.

Kadroya geçen sözleşmelilerin nakil yasağı

2 Ağustos 2013 tarihinde yayımlanan 6495 sayılı “Bazı Kanun Ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” hükümlerine istinaden, kamu kurum ve kuruluşlarında görev yapan bazı sözleşmeli personelin, görev yapmakta oldukları kurumlara ait kadrolara geçirilmeleri sağlanmıştı.

Ancak, 657 sayılı Kanuna eklenen geçici 41 inci madde ile yapılan bu düzenlemenin dördüncü fıkrasında; “… Bu madde kapsamında memur kadrolarına atananların beş yıl süreyle başka kamu kurum ve kuruluşlarına nakli yapılamaz.” cümlesine de yer verilmişti.

Bu hüküm nedeniyle, memur kadrolarına geçen sözleşmeliler 5 yıl süreyle bulundukları kurumdan başka kurumlara naklen geçemiyor.

1 Ocak 2016 tarihinden itibaren 5 yıl yasağı kısmen kalkmıştı

2015 yılında imzalanan Toplu Sözleşme ile; "beş yıl” olan nakil yasağı, 1/1/2016 tarihinden itibaren mahalli idareler arasında yapılacak naklen atamalarda “iki yıl” olarak uygulanmaya başlanmıştı.

Ancak, 5 yıl süreli nakil yasağının sadece mahalli idareler arası naklen geçişler için kalkması, sınırlama nedeniyle, başka kurumlara geçmek isteyen mahalli idarelerin kapsamdaki personeli ile diğer kurumların bu kapsamdaki personelinin yaşadığı mağduriyeti gidermedi.

İptal kararı verilirse ne olur?

657 sayılı Kanunun geçici 41 inci maddesinin dördüncü fıkrasının son cümlesinin iptal edilmesi durumunda, 2013 yılında kadroya geçirilmiş olan sözleşmeli personel, kurumlar arası naklen atanma uygulamaları çerçevesinde, süre yasağına tabi olmadan kurumlararasında naklen atanabilecek.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.