logo yeni

MEMUR EK MAL BİLDİRİMİNİ NE ZAMAN VERMELİDİR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

mal bildirimiBelli zamanlarda mal bildiriminde bulunmakla yükümlü tutulan memurların, ek mal bildiriminde bulunmaları gereken haller de söz konusudur.

Devlet memurlarının; kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait mal varlıklarında önemli bir değişiklik olduğunda, genel mal bildirimi zamanını (0 ve 5 ile biten yıllar) beklemeden, mal miktarındaki değişiklikleri gösterecek şekilde ek mal bildirimi vermeleri gerekmektedir.

Hangi değişiklikler ek mal bildirimine konu olur?

Devlet memurlarının kendilerine, eşlerine ve velayetleri altındaki çocuklarına ait;

-Taşınmaz mal (arsa ve yapı kooperatif hissesi dahil) alım veya satımında (miktarı ne kadar olursa olsun) ek mal bildirimi verilmesi gerekir.

-Para ve para hükmündeki kıymetli kâğıtlarda; hisse senedi ve tahvillerde; altın ve mücevherde; her türlü kara, deniz ve hava taşıt araçlarında; ziraat makinalarında; inşaat ve iş makinalarında; hayvanlarda; koleksiyon ve ev eşyaları ile diğer taşınır mallarda; haklarda; gelirlerde; alacaklarda ve borçlardaki artış ve azalışlarda, memurun aylık net gelirlerinin 5 katından (aylık almayanlar için 19.195,50 TL’den)  fazla olan artış ve azalışlara ilişkin ek mal bildirimi verilmesi gerekir.

Mal varlığındaki değişim miktarının belirlenmesi (taşınmazlar dışındaki)

Taşınmaz mallar dışındaki mal miktarındaki değişim miktarını görmek ve ek mal bildirimi verilmesinin gerekip gerekmediğini anlamak için; mal, hak, alacak, borç ve gelirlerin ayrı ayrı toplam değişim (artış-azalış) değerlerine bakılır. Bulunan değerlerden, memurun aylık net gelirinin 5 katını aşan taşınmaz mallar için ek mal bildirimi verilmesi gerekecektir.

Memurun net maaşının 5 katının aşılıp aşılmadığına bakılırken, taşınmazların tamamındaki artış veya azalış toplamına değil, her bir taşınmazdaki değişim miktarına bakılmaktadır.

Ayrıca, ek bildirimine konu edilecek malların değeri hesaplanırken, mal bildirimi tarihindeki değerlerine bakılacaktır.

Ek mal bildiriminde bulunma süresi ve yaptırımlar

Devlet memurunun; kendilerine, eşine ve velayeti altındaki çocuklarına ait mal varlığında meydana gelen ve ek mal bildirimi verilmesini gerektiren değişiklikler konusunda, değişikliği izleyen bir ay içinde mal bildiriminde bulunulması zorunludur.

Daha önceki bildirimlerinde yer alan ve değişmeyen malların, ek mal bildiriminde yeniden gösterilmesi şart değildir.

Süresi içinde mal bildiriminde bulunmayan memurlar hakkında, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası verilir.

Öte yandan, mal bildiriminde bulunması gerektiği halde süresi içinde mal bildiriminde bulunmayanlara, bildirimde bulunulacak olan makamlar tarafından bildirim yapılması konusunda yazılı olarak ihtarda bulunulur. İhtarın kendisine tebliğinden itibaren 30 gün içerisinde mazeretsiz olarak bildirimde bulunmayanlar hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Ayrıca, verilen yeni mal bildirimlerindeki bilgiler ile önceki bildirimlerindeki bilgiler karşılaştırılır. Karşılaştırma sonucunda gerçeğe aykırı bildirimde bulunduğu, haksız mal edindiği, mal kaçırdığı veya mal gizlediği anlaşılan memurlar hakkında suç duyurusunda bulunulur.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.