logo yeni

TAŞINIR KAYIT YETKİLİSİ İLE TAŞINIR KONTROL YETKİLİSİ AYNI KİŞİ OLAMAYACAK

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memurKaynağına ve edinme yöntemine bakılmaksızın kamu idarelerine ait taşınır malların kaydı, muhafazası ve kullanımı ile yönetim hesabının verilmesi, merkez ve taşrada taşınır yönetim sorumlularıyla bunlar adına görev yapacak olanların belirlenmesi ve kamu idareleri arasında taşınırların bedelsiz devri ile tahsisine ilişkin esas ve usulleri içeren Taşınır Mal Yönetmeliğinde bazı değişiklikler yapıldı.

Taşınır Mal Yönetmeliğinde yapılan değişiklikler, bugün yayımlanan 14.3.2016 tarih ve 2016/8646 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ekindeki Yönetmelikte yer aldı. Bugün yürürlüğe giren değişikliklerden bazıları şöyle:

*Taşınır kayıt yetkilisi ve taşınır kontrol yetkilisi tanımları ayrı ayrı yapıldı.

Taşınır kayıt yetkilisi: Taşımdan teslim alan, sorumluluğundaki ambarlarda muhafaza eden, kullanıcılarına ve kullanım yerlerine teslim eden, bu Yönetmelikte belirtilen esas ve usullere göre kayıtları tutan, bunlara ilişkin belge ve cetvelleri düzenleyen ve bu hususlarda hesap verme sorumluluğu çerçevesinde taşınır kontrol yetkilisi ve harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri ifade edecek.

Taşınır kontrol yetkilisi: Taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemler ile düzenlediği belge ve cetvellerin mevzuata ve mali tablolara uygunluğunu kontrol eden, Harcama Birimi Taşınır Mal Yönetim Hesabı Cetvelini imzalayan ve bu konularda harcama yetkilisine karşı sorumlu olan görevlileri fade edecek.

*Taşınır kayıt yetkilileri ve taşınır kontrol yetkililerinin görevlendirilmelerine ve görevlerine ilişkin hususlar ayrı ayrı olmak üzere yeniden düzenlendi.

Taşınır kayıt yetkilileri, harcama yetkililerince, memuriyet veya çalışma unvanına bağlı kalmaksızın, taşınır kayıt ve işlemlerini bu Taşınır Mal Yönetmeliğinde belirtilen usule uygun şekilde yapabilecek bilgi ve niteliklere sahip personel arasından görevlendirilecek. Taşınır işlemleri yoğun olan harcama birimlerinde birden fazla taşınır kayıt yetkilisi görevlendirilebilecek.

Taşınır kontrol yetkilileri, harcama yetkililerince, taşınır kayıt yetkilisinin yapmış olduğu kayıt ve işlemleri kontrol etmek üzere yardımcılarından veya bunların bir alt kademesindeki yöneticileri arasından görevlendirilecek.. Personel yetersizliği nedeniyle taşınır kontrol yetkilisi görevlendirilemeyen harcama birimlerinde ise bu görev harcama yetkilisi tarafından yerine getirilecek.

Öte yandan, taşınır kontrol yetkilisi ile taşınır kayıt yetkilisi görevi aynı kişide birleşemeyecek.

*Taşınır konsolide görevlilerinin görevlendirilmesine ve görevlerine ilişkin hususlar yeniden düzenlendi.

Bugün yayımlanan değişiklikler için tıklayınız … 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.