logo yeni

ASİL MEMUR OLMADAN BAŞKA KURUMA GEÇİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

aday memur657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak ilk defa memuriyete başlayıp aday memur statüsünde görev yapanların, asil memurluğa atanmadan önce başka kurumlara ait aynı veya benzer ya da farklı unvanlardaki kadrolara naklen atanmaları bazı hallerde mümkün olabilmektedir.

Aday memurun nakil yasağı

657 sayılı Kanuna göre; kamu kurum ve kuruluşlarına ait kadrolara, aday memur statüsünde çeşitli unvanlarda göreve başlayanlar, en az az 1 yıl ve en çok 2 yıl süreyle aday memurluk yapmakta ve adaylık süresi içinde aday memurun başka kurumlara nakli yapılamamaktadır.

Başka kuruma naklen atanma

Devlet memurların, 657 sayılı Kanuna tabi kurumlar arasında, kurumlarının muvafakatı ile kazanılmış hak dereceleri üzerinden veya derece yükselmesi yaparak bulundukları sınıftan veya öğrenim durumları itibariyle girebilecekleri sınıftan bir kadroya naklen atanmaları mümkündür.

Öte yandan, memurluktan kendi istekleriyle çekilenler ile memuriyetten çekilmiş sayılanların tekrar memurluğa dönmek istemeleri durumunda, ayrıldıkları sınıfta boş kadro bulunması ve bu sınıfın niteliklerini taşımaları şartıyla ayrıldıkları tarihte almakta oldukları aylık derecelerine eşit bir derecenin aynı kademesine veya başka bir sınıfta eşit derecedeki kadrolara atanabilirler.

Aday memurun nakli

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa göre, Devlet memuru olarak atanacakların açılacak Devlet memurluğu sınavlarına girmeleri ve sınavı kazanmaları şart koşulmuştur.

Kanunun bu düzenlemesi ile “adaylık” ve “kurumlararası naklen atama” konusundaki hükümlerini bir arada değerlendirdiğimizde;

-Aday memurun başka bir kuruma naklen atanma yasağının, adaylık dönemi bitmeden başka bir kuruma sınava tabi tutulmaksızın geçişi engellediğini,

-Memuriyet giriş sınavına yeniden girilmek suretiyle yapılacak atamanın, naklen atama kapsamına girmeyeceğini,

-Aday memurun, gireceği KPSS sonucuna göre merkezi yerleştirme ile veya kurumlar tarafından yapılacak diğer sınavlar neticesinde, çalıştığı kurumdan muvafakat almak kaydıyla, başka bir kuruma ait kadrolara geçebileceğini

-Aday memurun, 657 sayılı Kanuna tabi olmayan görevlere atanmasına engel bir durumun olmadığını ve bu görevlere başlaması için kurumundan muvafakat almasına gerek bulunmadığını,

-Devlet memurluğundan ayrılan aday memurun, bekleme sürelerine uygun olarak yeniden memuriyete dönmek istemesi durumunda, yeniden KPSS’ye girmesine gerek olmaksızın ayrıldığı kuruma atanabileceğini ancak atamanın kurumun takdirinde olacağını; başka bir kuruma atanabilmesinin ise KPSS sonucuna göre olabileceğini

düşünmekteyiz.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.