logo yeni

BİR KURUM LAĞVEDİLDİ VE YENİ BİR KURUM KURULDU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kadro22012 yılında kurulan İnsan Hakları Kurumunun lağveden ve bu Kurumun hak ve yetkileri ile personelini yeni kurulan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu devreden 6701 sayılı “Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu Kanunu” bugün yürürlüğe girdi.

Kurumun görevi

Yeni kurulan Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu; insan onurunu temel alarak insan haklarının korunması ve geliştirilmesi, kişilerin eşit muamele görme hakkının güvence altına alınması, hukuken tanınmış hak ve hürriyetlerden yararlanmada ayrımcılığın önlenmesi ile bu ilkeler doğrultusunda faaliyet göstermek, işkence ve kötü muameleyle etkin mücadele etmek ve bu konuda ulusal önleme mekanizması görevlerini yerine getirecek.

Kurumun idari yapısı

Kurum; idari ve mali özerkliğe sahip, özel bütçeli, kamu tüzel kişiliğini haiz, Başbakanlıkla ilişkili olacak ve Kurul ile Başkanlıktan oluşacak.

Kurumun karar organı olan Kurul, biri Başkan, biri İkinci Başkan olmak üzere 11 üyeden oluşacak ve 8 üyesini Bakanlar Kurulu, 3 üyesini de Cumhurbaşkanı seçecek. Başkan ve İkinci Başkan, Kurul tarafından Kurul üyeleri arasından seçilecek.

Kurum personeli ve mali hakları

*Başkanlık, Başkan Yardımcıları (en çok 3), hizmet birimi (en fazla 10) ve çalışma gruplarından oluşacak. Kurul Başkanı, Kurumun da başkanı olacak. Kurum personeli, 657 sayılı Kanuna tabi olacak.

*Kurumda, 657 sayılı Kanun ve diğer mevzuat hükümlerine bağlı kalmaksızın, sözleşmeli personel istihdam edilebilecek. Sözleşmeli olarak istihdam edilecek personele ödenecek aylık net ücret, birinci dereceli İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanına (merkez kariyer) ödenen aylık net ücret kadar olabilecek. Sözleşmeli personelin sayısı İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı ve İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı toplam kadro sayısının yüzde on beşini geçemeyecek.

*Kamu kurum ve kuruluşlarında görevli memurlar ile diğer kamu görevlileri kurumlarının, hakimler ve savcılar ise kendilerinin muvafakati ile aylıkları kurumları tarafından ödenmek kaydıyla, geçici olarak (aylıklı izinli) Kurumda 2 yıla kadar görevlendirilebilecek. İhtiyaç halinde görevlendirme süresi bir yıllık dönemler halinde uzatılabilecek.

*Hizmet birimi koordinatörü olarak görevlendirilenlere, bakanlık daire başkanı için yapılan aylık net ödeme tutarında ödeme yapılacak.

*Kurul başkanına, ücret göstergesi olarak 74.530 ve tazminat göstergesi olarak da 39.750 esas alınarak ödeme yapılacak (Devlet Personel Başkanı ücretine denk). Kurul üyelerine, ücret göstergesi olarak 69.580 ve tazminat göstergesi olarak da 37.050 esas alınarak ödeme yapılacak (Genel Müdür ücretine denk).

*Emeklilik hakları bakımından, Kurul başkanı Devlet Personel Başkanına, Üyeler Başbakanlık Genel Müdürlerine, Başkan Yardımcıları ise Başbakanlık genel müdür yardımcılarına denk olacak.

*Kurumda kariyer meslek personeli olarak İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı ve İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı istihdam edilebilecek. Bu personelin özlük hakları, kaldırılan İnsan Hakları Uzman ve Uzman Yardımcıları için tanınmış olan haklarla aynı olacak. İnsan Hakları Uzmanı ve İnsan Hakları Uzman Yardımcısı kadrolarında bulunanlar, İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı ile İnsan Haklan ve Eşitlik Uzman Yardımcısı kadrolarına atanmış sayıldı.

*Kaldırılan Türkiye İnsan Hakları Kurumunda görev yapmakta olan Kurul Başkanı, İkinci Başkan ve üyelerin üyelikleri kanun yürürlüğe girdiğinde sona erecek. Kurul Başkanı ve İkinci Başkan kalan görev sürelerinin sonuna kadar görev yapmak üzere Kurum Başkanlık Müşaviri kadrolarına atanmış sayıldı.

*Kurul Başkanı ve üyeler ile İnsan Hakları Uzmanı ve İnsan Hakları Uzman Yardımcıları dışında kalan personel, Kurum için ihdas edilen aynı unvanlı kadrolara halen bulundukları kadro dereceleriyle başka bir işleme gerek kalmaksızın atanmış sayıldı.

*Kurum için, çeşitli unvan ve derecelerde toplam 152 adet kadro ihdas edildi. Kapatılan İnsan Hakları Kurumuna toplam 75 adet kadro ihdas edilmişti.

 Yeni kurum için ihdas edilen kadroların unvan, derece ve adedi

UNVANI DERECESİ ADET
Başkan Yardımcısı 1 3
Hukuk Müşaviri 1 2
İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı 2 10
İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı 3 10
İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı 4 5
İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı 5 10
İnsan Hakları ve Eşitlik Uzmanı 6 20
İnsan Hakları ve Eşitlik Uzman Yardımcısı 9 40
Mali Hizmetler Uzmanı 4 1
Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 9 2
Mütercim 5 1
Bilgisayar İşletmeni 8 2
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 5
Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 5
Memur 8 3
Memur 9 3
Sekreter 7 3
Sekreter 8 4
Santral Memuru 9 1
Avukat 6 3
Kütüphaneci 7 1
Psikolog 3 6
Sosyal Hizmetler Uzmanı 5 10
Kurum Başkanlık Müşaviri 1 2
TOPLAM   152

Kanun metnine ulaşmak için tıklayınız ....

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.