logo yeni

İLAVE KADRO İHDASI İLE ÜST KURUL UZMAN MAAŞLARINI DA DÜZENLEYEN TORBA KANUN ÇIKTI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

personel11Bazı kanun ve kanun hükmünde kararnamelerde değişiklik öngörmesi nedeniyle torba kanun tasarısı olarak da adlandırılan Kanun Tasarısı, TBMM Genel Kurulunda kabul edilerek yasalaştı.

Cumhurbaşkanının onayının ardından Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girecek olan Kanunda, kamu görevlilerinden bazılarını ve kamuda işe girmeyi bekleyenleri yakından ilgilendiren bazı düzenlemeler de yer alıyor.

Kabul edilen Kanun Tasarısında yer alan düzenlemelerden bazıları şöyle:

-Bazı kurumlar için ilave kadro ihdası

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı taşra teşkilatı için; 1610 adet Sosyal Güvenlik Denetmeni, 1000 adet Sosyal Güvenlik Denetmen Yardımcısı kadrosu ihdas edildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü taşra teşkilatı için 15000 adet Polis Memuru kadrosu ihdas edildi.

-Üst kurul personelinin maaşı

15/01/2012 tarihinden sonra üst kurullarda göreve başlayanların ücret sistemine ilişkin düzenleme içeren 375 sayılı KHK’nın ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendindeki bazı ibarelerin (kurul üyesi, uzman ve murakıp unvanlarına ilişkin olanlar) Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edilmesi nedeniyle yapılan düzenlemeyle, söz konusu (b) bendi tümüyle yeniden düzenlendi.

Kabul edilen Kanun maddesi ile; üst kurullarda 15/01/2012 tarihinden sonra göreve başlayan kurul başkanı, kurul üyesi, başkan yardımcısı, murakıp ve uzman unvanlı meslek personelinin maaş ödemelerinin, bazı unvanlar emsal alınmak suretiyle ödenmesi uygulamasına devam edilmesi sağlandı.

375 sayılı KHK’nın ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi daha KHK ile düzenlenmiş olduğundan, bu bette yer alan ibareler Anayasa mahkemesi tarafından iptal ediliyordu. Aynı düzenleme 15/1/2012 tarihinden geçerli olacak şekilde bu defa Kanun hükmü olarak düzenlendi.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararları sonrası bazı üst kurullarda maaşları yükseltilen kamu görevlilerinin (kurul üyesi, murakıp, uzman ve uzman yardımcısı) maaşı, torba Kanun gereği yeniden eski haline dönecek.

Kanunun bu şekilde çıkmış olması, ilgili üst kurul personelini hayal kırıklığına uğratırken, Anayasa Mahkemesinin iptal kararları sonrasında maaşları artırılanların almış oldukları maaşlara ilişkin farklar konusunda ne yapılacağı ile iptal kararları sonrası yüksek maaş ödenmeyen kurumlardaki personelin aynı döneme ilişkin ödemeleri konusunda izlenecek yolun ise Maliye Bakanlığı tarafından açıklanacağını düşünmekteyiz.

Öte yandan, MHP İstanbul Milletvekili İsmail Faruk AKSU tarafından verilen ve 15/1/2012 tarihi ile torba Kanunun yürürlüğe gireceği tarih arasındaki dönem için söz konusu (b) bendi kapsamındaki personele Anayasa Mahkemesi iptal kararlarından hareketle ücret ödemesi yapılmasının sağlanmasına yönelik düzenleme yapılmasına ilişkin önerge ise kabul edilmedi. 

Kabul edilen madde:

27/6/1989 tarihli ve 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“(b) 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kadro ve pozisyonlarına 15/01/2012 tarihinden sonra ilk defa veya yeniden atanan kurul başkanı, kurul üyesi ve başkan yardımcısı ile murakıp ve uzman unvanlı meslek personeline, ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; kurul başkanı için bakanlık müsteşarı, kurul üyesi için bakanlık müsteşar yardımcısı, başkan yardımcısı için bakanlık genel müdürü, murakıp ve uzman unvanlı meslek personeli için Başbakanlık uzmanlarına mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez ve bunlar, emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir.”

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.