logo yeni

calisanlar2 copy

MAHKEME LİSANS TAMAMLAMADA FİZİK BÖLÜMÜNÜN SAĞLIKLA İLGİLİ OLDUĞUNA KARAR VERDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet6Lisans tamamlama ile üniversitenin fizik bölümüne kaydını yaptıran Türk Sağlık-Sen üyesi bir personelin tayin talebinin reddedilmesi üzerine, Sendika tarafından açılan davada mahkeme yürütmeyi durdurma kararı verdi.

Olayda, röntgen teknisyeni olarak görev yapan Türk Sağlık-Sen üyesi personel, Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümü öğrencisi olması sebebiyle Samsun ilinde bir birime atanma başvurusunun reddine ilişkin işlemin, eğitim ve öğretim hakkından mahrum bırakılamayacağı, Anayasal bir hakkın engellendiği, Sağlık Bakanlığı ile YÖK arasında yapılan protokol uyarınca belirlenen bölümü tercih ettiği, okuduğu bölümün görev yaptığı sağlık alanıyla ilişkili olduğu gerekçesiyle iptali ve öncelikle yürütmesinin durdurulması talebinde bulunmuştu.

Sağlık Bakanlığı ise kişinin tayin talebini fizik bölümünün sağlıkla ilgili bir üst öğrenim olmadığı gerekçesiyle reddetmişti.

Ancak Samsun 2. İdare Mahkemesi idarenin red kararının yürütmesini durdururken aşağıdaki gerekçeye yer verdi:

“... davacının naklen atanma talebi, okuduğu bölümün sağlık ile ilgili bir alan olmadığı gerekçesiyle reddedilmiş ise de, 2547 savılı Kanunun Geçici 69.maddesi uyarınca verilen yetki çerçevesinde Yüksek Öğretim Kurulu tarafından tespiti yapılan bölümler içerisinde fizik bölümünün de olduğu, davacının öğrenim gördüğü Ondokuz Mayıs Üniversitesi Fen Edebiyat Fakültesi Fizik Bölümüne olan kaydının da Sağlık Eğitimi Lisans Tamamlama programı kapsamında yapıldığı görüldüğünden, davacının eğitim gördüğü fizik bölümünün sağlık ile ilgili bir alan olduğu sonuç ve kanaatine varıldığından, davacının, atanma başvurusunun, eğitim gördüğü bölümün sağlık ile ilgili bir alan olmadığından bahisle reddine ilişkin dava konusu işlemde hukuka uyarlık görülmemiştir.

Öte yandan, hukuka aykırı görülen dava konusu işlem, eğitim hakkına ilişkin olması sebebiyle, davacı açısından telafisi güç veya imkansız zararların doğmasına neden olabilecek nitelik taşımaktadır.”

İlgili Karar:

fizik lisans tamamlama 1fizik lisans tamamlama 2

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.