logo yeni

DEVLET MEMURLARI, BELLİ BİR SEVİYEDEN SONRA ÖNEMSENMEDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

sefDevlet memuriyetine girenlerin, kazanılmış hak aylıkları eğitimleri itibariyle en üst seviyeye ulaştıktan ve kıdem süreleri de 25 yıla ulaştıktan sonra, memuriyette geçirdikleri süreler, görevleri değişmediği sürece mali haklarını hiçbir şekilde etkilememektedir.

Memuriyette hizmet süresi ve kazanılmış hak aylığı itibariyle ilerleyen memurların gösterge aylığı ve kıdem aylığı her yıl artarken, belli bir seviyeden sonra sabit kalmaktadır. Bu durum, belli bir seviden sonraki hizmetlerin memuriyet bakımından önemsenmedi algısını oluşturuyor.

Kıdem aylığı sınırı

Devlet memurlarının kıdem yılı, aylık maaş hesabında göz önünde bulundurulmakta olup, kıdem yılındaki artış aylık maaş miktarını az da olsa artırmaktadır.

Kıdem aylığının hesaplanmasında, Devlet memurluğunda geçen ya da geçmiş sayılan sürelerin en çok 25 yılı esas alınmakta, fazla olan süreler ise hesaplamaya katılmamaktadır.

Kıdem yılı süresinin, kıdem aylığı göstergesi ve aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle bulunan tutar, ilgili memurun kıdem aylığını oluşturmaktadır. Bu tutar üzerinden; Gelir Vergisi, Damga Vergisi ve Emekli (sosyal güvenlik) kesintileri yapılmaktadır.

Kıdem aylığının en çok 25 hizmet yılı için ödeniyor olması, 25 kıdem yılına ulaşmış olup çalışmaya devam eden memurların, geçirecekleri hizmet sürelerinin memuriyet bakımından önemsenmedi anlamına da gelmektedir.

Öte yandan, kıdem yılına konulmuş olan 25 yıl sınırlamasının kaldırılmasının, memurların motivasyonunu olumlu etkilerken bütçeye de önemli bir yük getirmeyeceğini değerlendirmekteyiz.

Kıdem aylığının brüt tutarı (2016 yılı ilk altı ayında) en çok: 25 X 20 X 0,088817 = 44,41 TL olmaktadır.

Kazanılmış hak aylığı sınırı

Memuriyete girenlerin kazanılmış hak aylıkları; eğitim durumları, hizmet sınıfları ve kadro unvanları itibariyle belli bir seviyeden (derece/kademe) başlatılmakta ve 657 sayılı Kanun hükümleri çerçevesinde eğitim durumları itibariyle yükselebilecekleri en üst seviyelere kadar çıkabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Devlet memurlarına, yaptıkları hizmetler için lüzumlu bilgilere ve yetişme şartlarına uygun şekilde sınıfları içinde en yüksek derecelere kadar ilerleme imkanını sağlarken (kariyer ilkesi), üst seviyenin bir şekilde sınırlandırılmış olması, memurların yükselmesinin de sınırlanması anlamına gelmektedir.

Kanundaki düzenlemelere göre, kazanılmış hak aylığı bakımından; yükseköğrenim mezunu memurlar 1/4’e kadar, lise ve dengi okul mezunu memurlar 2/6’ya kadar, ortaokul mezunu memurlar 4/9’a kadar ve ilkokul mezunu memurlar da 6/9’a kadar yükselebilmektedirler.

Memurların gösterge aylığı, bulundukları derece/kademeye göre 657 sayılı Kanunda belirlenmiş olan ve bir önceki kademeye göre hep artan gösterge rakamlarının aylık katsayısı ile çarpımı suretiyle hesaplanmaktadır.

Bu nedenle, kademe ve derecenin yükselmesi, memurun gösterge aylığının da artması anlamına gelmektedir. Ancak, eğitim durumu bakımından gelinebilecek en üst seviyeye ulaşıldıktan sonra, hizmet süresi ne kadar olursa olsun derece/kademe değişmeyeceğinden, derece/kademenin aylık ücrete etkisi de değişmemektedir.

Kazanılmış hak aylık seviyesinin belli bir noktadan sonra değişmemesinin, o seviyeden sonra memuriyete devam edenlerin adeta cezalandırılması anlamına geldiği şeklinde de yorumlanabilmektedir.

Gösterge aylığının brüt tutarı (2016 yılı ilk altı ayında) en çok: 1500 X 0,088817 = 133,23 TL olmaktadır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.