logo yeni

calisanlar2 copy

OMBUDSMAN LOJMANA YAPILAN MASRAFLARIN İADESİ TALEBİNİ REDDETTİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

lojmanKamu Denetçiliği Kurumu kendisine yapılan bir başvuru sonrasında, lojmana harcadığı paranın iadesi talebini reddetti.

Şikayetçi başvurusunda, “2013 yılı Ocak ayında adına tahsisi yapılan lojmana 13.600,00 TL tadilat yaparak oturduğunu, 20 ay sonra ise idarenin söz konusu lojmanı boşaltmasını istediğini, şahsına rutubetli ve nemli bir lojman gösterildiğini, şahsına tahsis edilen lojmanın 60 ay süreyle tahsis edildiğini, bu nedenden dolayı lojman kullanma hakkının elinden alındığını beyan ederek kullanamadığı lojman süresi boyunca şahsına kira ödemesi yapılmasını veya söz konusu lojmana yapmış olduğu 13.600,00 TL tutarındaki masrafın tarafına ödenmesini” talep etmişti.

Kurum şikayetçinin lojmana yaptığı masrafların iadesini reddederken aşağıdaki gerekçelere yer verdi:

“2946 sayılı Kamu Konutları Kanunu ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan Kamu Konutları Yönetmeliği ve Emniyet Genel Müdürlüğü Lojman Yönergesi hükümlerine göre yapılmakta olduğu, buna göre; bahse konu Yönetmeliğin 26 ncı maddesinde kurum ve kuruluşlarca karşılanacak işletme, bakım ve onarım giderlerinin tek tek sayılmak suretiyle belirtildiği, aynı maddenin son fıkrasında ise konutta oturanların kurumlarının muvafakatını almadan yaptıkları onarım giderlerinin ödenmeyeceğinin açıkça hüküm altına alındığı, öte yandan 339 sıra sayılı Milli Emlak Genel Tebliğinin Ek:4 sayılı cetvelinde, konutlarda oturanlarca karşılanacak giderlerin, Ek:5 sayılı cetvelinde ise, kamu kurum ve kuruluşlarınca karşılanacak giderlerin tek tek sayılmak suretiyle belirlendiği, aynı sayılı Tebliğin “NOT” bölümünde ise, kullanım ömrünü tamamlamış sorunlu malzemelerin kullanıcı hatasından kaynaklanmaması ve yetkili personel tarafından teknik rapor düzenlenmesi şartı ile kamu idareleri sorumluluğunda onarılıp değiştirileceğinin kurala bağlandığı, Emniyet Genel Müdürlüğü Lojman Yönergesi’nin 13. maddesi ile de kendisine lojman tahsis edilen veya tahsis edilmeden sıralamadan kendi isteği ile feragat eden personele o tahsis dönemi içinde lojman tahsis edilmeyeceğinin hüküm altına alındığı görülmektedir.

Şikayetçinin talep ettiği üzere, yukarıda bahse konu ilgili mevzuat kapsamında söz konusu lojmana yapmış olduğu toplam 13.600,00 TL tutarındaki masrafın idarece karşılanabileceği bir an için kabul edilse dahi, şikayetçinin bu harcamaları yaparken tamamen kendi tasarrufuyla hareket ettiği ve mevzuatın amir hükmüne aykırı hareket ederek idareyi bilgilendirme yoluna gitmediği anlaşıldığından, ayrıca dosyasında mevcut ve okunabilir belgelerden tespit edildiği üzere toplam harcamanın sadece 2.327,22 TL’sinin fatura ile belgelendirilebildiği gözetildiğinde, şikayetçinin talebinin Medeni Kanunun 2 inci maddesinde belirtilen dürüstlük ilkesine uygun olmadığı tespit edilmiştir. Öte yandan, şikayetçinin kullanamadığı lojman süresi boyunca tarafına kira ödemesi yapılması yönündeki talebi incelendiğinde ise, mevzuatta bu yönde bir düzenleme olmadığı gibi, idarenin şikayetçi ve benzer durumdaki personelini mağdur etmemek adına söz konusu lojmanlarda oturma süresinin bitip bitmediğine bakmaksızın ikamet eden personele öncelikli olarak lojman tahsisini yaptığı da tespit edildiğinden, şikayetçinin bu yönden de talebinin reddinin hukuka aykırı olmadığı kanaati ve sonucuna varılmıştır.”

İlgili karar

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.