logo yeni

YENİ BİR KURUM KURULDU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

teskilatKişisel Verilerin Korunması Kanunu Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kanun ile üst kurullara bir yenisi eklenerek, idari ve mali özerkliğe sahip ve kamu tüzel kişiliğini haiz Kişisel Verileri Koruma Kurumu oluşturulurken, kuruma 195 adet kadro ihdas edildi. Bu kadrolar arasında kişisel verileri koruma uzmanı unvanıyla yeni bir kariyer meslek grubu da oluşturuluyor.

Kurum personelinin mali statüsü

Kurum personeli, yayımlanan Kanunla düzenlenen hususlar dışında 657 sayılı Kanuna tabi olacak. Ayrıca, Kurul Başkan ve üyeleri ile Kurum personeline 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin ek 11 inci maddesi uyarınca belirlenmiş emsali personele mali ve sosyal haklar kapsamında yapılan ödemeler(üst kurullar) aynı usul ve esaslar çerçevesinde ödenecek.

Diğer kurumlardan yapılacak görevlendirmeler

Merkezi yönetim kapsamındaki kamu idarelerinde, sosyal güvenlik kurumlarında, mahallî idarelerde, mahallî idarelere bağlı idarelerde, mahallî idare birliklerinde, döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kamu tüzel kişiliğini haiz kuruluşlarda, sermayesinin yüzde ellisinden fazlası kamuya ait kuruluşlarda, iktisadi devlet teşekkülleri ve kamu iktisadi kuruluşları ile bunlara bağlı ortaklıklar ve müesseselerde görevli memurlar ile diğer kamu görevlileri kurumlarının muvafakati ile aylık, ödenek, her türlü zam ve tazminatlar ile diğer mali ve sosyal hak ve yardımları kurumlarınca ödenmek kaydıyla geçici olarak Kurumda görevlendirilebilecek. Bu şekilde görevlendirilen personel, kurumlarından aylıklı izinli sayılacak. Bu personelin izinli oldukları sürece memuriyetleri ile ilgileri ve özlük hakları devam ettiği gibi, bu süreler yükselme ve emekliliklerinde de hesaba katılacak ve yükselmeleri başkaca bir işleme gerek duyulmadan süresinde yapılacak. Bu şekilde görevlendirilenlerin sayısı Kişisel Verileri Koruma Uzmanı ve Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı toplam kadro sayısının yüzde onunu aşamayacak ve görevlendirme süresi iki yılı geçemeyecek. Ancak ihtiyaç hâlinde bu süre bir yıllık dönemler hâlinde uzatılabilecek.

Kurum kadro işlemlerini kendisi yürütecek

Kurumda istihdam edilecek personele ilişkin kadrolarda 190 sayılı Genel Kadro ve Usulü Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin eki cetvellerde yer alan kadro unvanlarıyla sınırlı olmak kaydıyla unvan ve derece değişikliği yapma, yeni unvan ekleme ve boş kadroların iptali Kurul kararıyla yapılacak.

İhdas edilen kadrolar:

SINIF UNVAN DERECE TOPLAM
GİH Başkan Yardımcısı 1 1
GİH Daire Başkanı 1 7
GİH Hukuk Müşaviri 1 1
GİH Hukuk Müşaviri 3 3
AH Avukat 6 4
GİH Kişisel Verileri Koruma Uzmanı 5 10
GİH Kişisel Verileri Koruma Uzmanı 7 20
GİH Kişisel Verileri Koruma Uzman Yardımcısı 9 60
GİH Mali Hizmetler Uzmanı 6 2
GİH Mali Hizmetler Uzman Yardımcısı 9 2
GİH Memur 5 5
GİH Memur 7 5
GİH Memur 9 5
GİH Memur 11 5
GİH Memur 13 5
GİH Bilgisayar İşletmeni 7 5
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 6 5
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 7 5
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 8 5
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 9 5
GİH Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni 10 5
GİH Sekreter 5 3
GİH Sekreter 8 7
GİH Santral Memuru 9 1
GİH Şoför 11 4
TH Teknisyen 6 3
YH Teknisyen Yardımcısı 9 2
YH Hizmetli 11 10
  TOPLAM   195

Kanun metnine ulaşmak için tıklayınız.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.