logo yeni

calisanlar2 copy

YÖK’ÜN SAĞLIK BİLİMLERİ LİSANSİYERİ SAYDIĞI HER MEMUR İLAVE DERECE ALIR MI?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

saglik8Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu, bazı bölümlerden mezun lisansiyerlerin sağlık bilimleri lisansiyeri kapsamında değerlendirileceği yönünde çeşitli kararlar vermekle birlikte, bu şekilde sağlık lisansiyeri sayılanların hepsinin, memuriyete giriş derecesine 1 derece ilave edilmesi uygulamasından yararlanması mümkün olamamaktadır.

Sağlık lisansiyerlerinin ilave derece alması

657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/5 maddesinde; dört yıl ve daha fazla süreli yükseköğrenim görenlerden tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ile benzeri sağlık bilimleri lisansiyerleri ve biyolog unvanına sahip akademik personelin giriş derece ve kademelerine bir derece eklenmek suretiyle bulunacak derece ve kademelerden hizmete alınacaklarına hükmedilmiştir.

Bu düzenlemede tabip, diş tabibi, veteriner hekim, eczacı ve biyolog unvanı kazandıran lisans eğitimlerinin yanı sıra “benzeri sağlık bilimleri lisansiyeri” ifadesi kullanılmıştır.

Öte yandan, 657 sayılı Kanunun 36/G maddesinde ise; “Bu maddede sayılan sınıfların ve fıkraların kapsamının tayininde, benzeri veya eşdeğer öğrenim veya hizmetler; ilgili Bakanlık veya kuruluşun teklifi üzerine alakalı öğretim kurumu ile Milli Eğitim Bakanlığının muadelet tevsiki ve Maliye Bakanlığı ile Devlet Personel Başkanlığının mütalaası alınarak Bakanlar Kurulunca tespit olunur.” denilmiştir.

Yükseköğretim Yürütme Kurulu tarafından sağlık lisansiyeri sayılma

Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu, bazı bölümlerden mezun lisansiyerlerin sağlık bilimleri lisansiyeri kapsamında değerlendirileceği yönünde çeşitli kararlar verebilmektedir.

Örneğin, Yükseköğretim Yürütme Kurulu;

-18.02.2009 tarihli toplantısında; Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Okul Öncesi Eğitimi Bölümü mezunlarının,657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi gereğince Sağlık Bilimleri Lisansiyeri kapsamında sayıldığına,

-10.02.2010 tarihli toplantısında; Gazi Üniversitesi Mesleki Eğitim Fakültesi, Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği Programında görülen öğrenimin 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi gereğince Sağlık Bilimleri Lisansiyeri kapsamında sayıldığına

karar vermiştir.

Ancak, Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu tarafından, 657 sayılıDevlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi gereğince Sağlık Bilimleri Lisansiyeri kapsamında sayılmasına karar verilen bazı lisans mezunları, ilave derece imkanından yararlanamamaktadırlar.

Konuya ilişkin Danıştay’ın yaklaşımı

Gazi Üniversitesi Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Aile Ekonomisi Yaygın Eğitim Bölümü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği programı mezun olanlar, Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu tarafından 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36 ncı maddesi gereğince Sağlık Bilimleri Lisansiyeri kapsamında sayılmalarına rağmen, Danıştay 2 nci Dairesi bu bölüm mezunlarının ilave derece alamayacağına hükmetmiştir.

Gazi Üniversitesi Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Aile Ekonomisi Yaygın Eğitim Bölümü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği programı mezunu öğretmenin, sağlık bilimleri lisansiyeri sayılarak 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/5 maddesinde yer alan düzenlemeden yararlanma isteğinin reddedilmesi üzerine açtığı davada, İdare Mahkemesi davacı öğretmeni haklı bularak 1 derece ilerlemesinden yararlandırılması yönünde hüküm tesis etmiştir.

İdare Mahkemesinin kararının bozulması istemi ile yapılan temyiz başvurursunu değerlendiren Danıştay 2 nci Dairesi, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 36/A/5 ve 36/G maddesinde yer alan hükümlerden hareketle;

*Gazi Üniversitesi Mesleki Yaygın Eğitim Fakültesi Çocuk Gelişimi ve Aile Ekonomisi Yaygın Eğitim Bölümü Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Öğretmenliği programından mezun olan davacının sağlık alanında dört yıl veya daha fazla süreli yükseköğrenim görmediği ve bu nedenle de sağlık bilimleri lisansiyeri olmadığının açık olduğunu,

*Davacının bitirdiği okula, 36/A/5 maddesinde sınırlı bir biçimde belirlenen yüksek öğrenim programları arasında yer verilmediğini,

*Davacının bitirdiği okulun, 36/A/5 maddesi kapsamına alınmasına ilişkin bir Bakanlar Kurulu Kararının da bulunmadığını,

*Yükseköğretim Kurulu görüşüne dayalı olarak, davacının 36/A/5 maddesi hükmünden yararlanmasının hukuken mümkün olmadığını

ifade ederek, idare mahkemesinin kararının bozulmasına hükmetmiştir.

Danıştay 2 nci Dairesinin bu kararına göre, Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu tarafından sağlık bilimleri lisansiyeri sayılan bir bölüm mezununun, 657 sayılı Kanunun 36/A/5 maddesi uyarınca ilave derece alabilmesi için, bitirilen bölümün Bakanlar Kurulu Kararı ile söz konusu madde kapsamına alınması gerekmektedir. Bakanlar Kurulu Kararı olmadan, Yüksek Öğretim Yürütme Kurulu kararına istinaden ilave derece uygulamasından yararlanılmasının hukuka uygun olmayacağı düşünülmektedir.

Danıştay Kararı için tıklayınız …

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.