logo yeni

YURTKUR 2016 NİSAN KİK TOPLANTISINDA ALINAN KARARLAR BELLİ OLDU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

yurtkurYüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (YURTKUR)’un 2016 yılı Nisan ayı Kurum İdari Kurulu (KİK) toplantısı yapıldı.

YURTKUR Genel Müdürlüğü’nde gerçekleştirilen toplantıda, çalışma raporunda yer alması talep edilen konular şöyle oldu:

-Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği çerçevesinde zaman kaybetmeksizin, asaleten atama yapılmamış bütün görevde yükselmeye tabi kadrolar için görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavları açılması sağlanmalıdır.

-Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav takviminin açıklanmasını müteakip kurum çalışanları için sınav konuları çerçevesinde hizmet içi eğitim programları düzenlenmelidir.

-Aile veya sağlık durumuna bağlı olarak yer değişikliği talebinde bulunanların yer değişikliği işlemleri, talepleri esas alınmak suretiyle ivedilikle sonuçlandırılmalıdır.

-Kurum bünyesinde 657 sayılı Kanun’un 4/B maddesi çerçevesinde istihdam edilen sözleşmeli personele de mazerete bağlı olarak yer değişikliği hakkı tanınmalıdır.

-Merkez ve taşra teşkilatında memur kadrosunda görev yapan personel ile yurt yönetim memuru kadrosunda olmasına rağmen taşra teşkilatında görev yapan personelin istekleri dâhilinde ilgili mevzuat çerçevesinde veri hazırlama kontrol işletmeni kadrolarına atanması sağlanmalıdır.    

-Koruma ve Güvenlik Görevlisi kadrolarında bulunup da herhangi bir sebeple çalışma izni iptal edilen ve gerekli nitelikleri taşıyanların, yurt yönetim memurluğu veya il müdürlüklerinde durumlarına uygun yerlerde görevlendirilmeleri sağlanmalıdır.

-Aile bütünlüğünün korunabilmesi için il dışı görevlendirilmelerinin, personelin rızası dâhilinde gerçekleştirilmesi sağlanmalıdır.

-Nöbet iznini personel eksikliği sebebiyle Özel ve Gece Hizmetleri Talimatı çerçevesinde kullanamayan personel yönünden nöbet izninin, birim amirinin uygun göreceği ileriki bir tarihte kullanabilmesine imkân sağlanmalıdır.

-Yurt müdürlüklerinde bulunan yönetici ve personel kadro sayısı, barınma kapasitesi esas alınarak norm kadro (personel ihtiyaç tespiti) şeklinde belirlenmelidir.

-Yıllık izinlerin kullanılacağı tarih konusundaki kısıtlamanın kaldırılması sağlanmalı; bu hususta personelin isteği dikkate alınmalıdır.

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.