logo yeni

TAHKİKAT BİLGİ NOTUNUN ÖZLÜK DOSYASINDAN ÇIKARILMASI TALEBİ REDDEDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memur4Kamu Denetçiliği Kurumu, bir personelin hakkında tutulan Tahkikat Bilgi Notunun özlük dosyasından çıkarılması veya değiştirilmesi yönündeki talebini reddetti.

Olayda şikayetçi tarafından hakkında düzenlenen .... tarihli Tahkikat Bilgi Notunun başka bir bölümdeki bilgilerin özeti niteliğinde olması sebebiyle hukuka aykırı olduğu, Tahkikat Bilgi Notu’nda yer alan diğer bilgilerin de somut gerçeğe aykırılıklar içerdiği, bu haliyle, Tebliğ’in özlük dosyalarının itina ile doğru ve bağımsız bir şekilde tutulması hükmüne aykırı olan Not’un, idarenin takdir yetkisini kullanacağı çeşitli işlemlerde dikkate alınması halinde kendisi hakkında olumsuz bir algı oluşmasına sebep olabileceği ve başka bir idareye atanma isteğinin, ilgili idarenin, kurum içi işlemlerde kullanılmak üzere hazırlanmış olan ancak diğer idarelerle paylaşıldığı anlaşılan Tahkikat Bilgi Notu’nda yer alan bilgileri gerekçe göstererek ret ettiği belirtilerek, somut gerçeğe aykırı düzenlenmiş paragrafların başvurusunda belirttiği şekilde düzeltilmesi veya tamamen çıkarılması talep edilmişti.

Bakanlık ise savunmasında, özlük dosyasındaki disipline ilişkin hususların bir özeti mahiyetindeki notun, diğer idarelere gönderilmesinin menfaat ihlaline sebep olmayacağını, zira disiplin dosyasındaki bilgi ve belgelerden de notta belirtilenlerin tespit edilebileceğini, kaldı ki diğer kurumlara yapılacak naklen atamalarda özlük dosyalarının gönderilmesinin İdarenin bir görevi olduğunu  belirtti.

Kamu Denetçiliği Kurumu kararında ise kişinin talebi reddedilirken gerekçe olarak şu ifadelere yer verildi:

“Maliye Bakanlığı Personel Genel Müdürlüğü, görevi gereği şikayetçi hakkında düzenlediği Tahkikat Bilgi Notu’nda, bir üst paragrafta değinilen disipline yönelik uygulanan yer değiştirme işlemi hakkında açıklamaya ve diğer bilgilere yer vermiştir. Şikayetçi hakkında düzenlenen ..../2015 tarihli ilk Tahkikat Bilgi Notu şikayetçinin talebi ve idarenin de bu talebi uygun görmesi üzerine şikayetçi hakkında olumsuz bir intiba oluşmasına yol açabilecek sübjektif değerlendirmelere yer vermeyecek şekilde ..../2015 tarihinde yeniden düzenlenmiştir. Şikayetçi son düzenlenen notta da yer alan yer değiştirme işlemine ilişkin açıklamaların nottan çıkarılmasını talep etmişse de; bu bilginin halihazırda zaten şikayetçinin özlük dosyasında bulunduğu, söz konusu açıklamaların disiplini sağlamak amacıyla yapılmış yer değiştirme işlemine ilişkin idari bir işlemin özeti niteliğinde olduğu anlaşıldığından bu talebinin reddi gerekmiştir. Şikâyetçinin Tahkikat Bilgi Notu’nda bazı paragrafları kendi kaleme aldığı şekilde değiştirilmesi yada bazı paragraflarının tamamen kaldırılması talebi ise; üçüncü kişiler açısından nesnellikten uzak kişisel değerlendirmeleri içermesi nedeniyle mümkün olmamakla birlikte böyle bir talebin yerine getirilmesi durumunda şikayetçinin idarenin yerine işlem tesis etmesi anlamına gelecek ve idarenin konuyla ilgili görevlerini yerine getirmemesi sonucunu doğurabilecektir.”

İlgili karar

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.