logo yeni

KİT’LERDE GEÇEN SÖZLEŞMELİ SÜRLER KONUSUNA DANIŞTAY NASIL BAKIYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memur 7399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli pozisyonlarda görev yapmış Devlet memurlarının, sözleşmeli geçen bu sürelerinin memuriyet hizmetlerinde değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda mahkemelerin verdiği farklı kararlar kafa karıştırıyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak kamu kurum ve kuruluşlarında çalışanların 399 sayılı KHK kapsamında sözleşmeli statüde geçirdikleri sürelerin memuriyet kazanılmış hak aylığında değerlendirilmesine ilişkin talepleri kurumları tarafından reddedilirken, bu işlemlere karşı açılan davalarda idari yargı yerleri tarafından birbirine zıt kararlar verildiğine de rastlanmaktadır.

Öte yandan, 399 sayılı KHK eki (I) sayılı cetvelde yer alan memur kadrolarına aynı kurum içinden atananların,  ilgili teşebbüs veya bağlı ortaklıklarında geçirdikleri sözleşmeli sürelerin memuriyetten sayılması konusunda ise tereddüt bulunmamaktadır.

Sözleşmeli hizmet sürelerinin memuriyetten sayılmaması yönündeki işlemlere karşı açılan davalarda ve konuya ilişkin Devlet Personel Başkanlığı tarafından verilen görüşlerde farklı yaklaşımlar söz konusu olabilmektedir.

Sözleşmeli hizmetlerin değerlendirilmesine Danıştay bakışı

399 sayılı KHK’ya tabi sözleşmeli statüde geçirilen hizmetlerin, memuriyette değerlendirilip değerlendirilmeyeceği konusunda, idare mahkemeleri tarafından verilmiş farklı karar sayısı çok sayıda olmakla birlikte, burada sadece Danıştayın iki farklı dairesi tarafından verilmiş iki farklı karardan söz edilecektir.

**Danıştay 2. Dairesinin 19.2.2007 tarih ve E:2004/7251, K:2007/606 sayılı, sözleşmeli sürelerin değerlendirileceğine ilişkin Kararı.

Danıştay 2. Dairesinin bu Kararında;

399 sayılı KHK eki (I) sayılı cetvele tabi memur kadrolarına sözleşmeli statüden atananların ve sözleşmeli statüde görev yapmakta iken özelleştirme uygulamaları kapsamında memur kadrolarına atananların, sözleşmeli hizmetlerinin memuriyette değerlendiriliyor olmasından, kanun koyucunun sözleşmeli statüde geçen sürelerin memuriyetten sayılmasını amaçladığının anlaşılacağına,

Memur kadrolarına geçirilen sözleşmelilerin hizmetleri değerlendirilirken, kendi istekleriyle memuriyete geçmiş olanların aynı tür hizmetlerinin değerlendirilmemesinin eşitliğe aykırı olacağına

hükmetmiştir. Karar için tıklayınız...

**Danıştay 5. Dairesinin 4.3.2015 tarih ve E:2012/3037, K:2015/1857 sayılı, sözleşmeli sürelerin değerlendirilmeyeceğine ilişkin Kararı.

Danıştay 5. Dairesinin bu Kararında;

399 sayılı KHK’da, Kararname eki 1 sayılı cetvele tabi personelin 657 saylı Kanuna tabi olduğu ve bu cetveldeki kadrolara atanacak olanların teşebbüs ve bağlı ortaklıklarda sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin memur statüsünde geçmiş gibi değerlendirileceğinin belirtildiği, 657 sayılı Kanunun 36/C/6 maddesinin ise Kanunun 4 veya 237/e maddeleri kapsamında sözleşmeli olarak görev yapmakta iken memuriyete geçirilen personelin sözleşmeli statüde geçen hizmetlerin kazanılmış hak aylığı intibakında değerlendirileceğinin düzenlendiğine

399 sayılı KHK'ya tabi sözleşmeli statüde görev yapmakta iken bu görevinden ayrılarak, bir kamu kurumuna açıktan memur olarak atanan davacının, 657 sayılı Kanunun 4 veya 237/e maddeleri kapsamında sözleşmeli olarak görev yapmamış olması ve 399 sayılı Kanun Hükmünde Kararname eki 1 sayılı cetvele dahil bir kadroya da atanmamış olması nedeniyle bu maddelerden yararlanma imkanının bulunmadığı ve davacının intibakının yapılmasını zorunlu kılan başkaca bir mevzuat hükmünün de var olmadığına

Sözleşmeli statüde geçen hizmetlerinin kazanılmış hak aylık derecesinin belirlenmesinde değerlendirilmemesine ilişkin işlemde mevzuata aykırılık bulunmadığına

hükmedilmiştir. Karar için tıklayınız …

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.