logo yeni

AMİRİ TARAFINDAN İKAZ EDİLEN MEMUR, İLAVE KADEMEDEN YARARLANABİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplin 2İşledikleri bazı fiillerden dolayı Devlet memurları hakkında çeşitli disiplin cezaları verilirken, disiplin amirleri tarafından memurun ikaz edildiği veya dikkatinin çekildiği hallerle de karşılaşılabilmektedir.

Öte yandan, disiplin cezası verilen memurların ilave kademe ilerlemesi yapması 8 yıl gecikeceğinden, disiplin amiri tarafından dikkati çekilen veya ikaz edilen memurun bundan etkilenip etkilenmeyeceği de merak edilebiliyor.

Disiplin cezaları

Devlet memurları hakkında verilebilecek disiplin cezalarının neler olduğu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda açıkça düzenlenmiştir.

Kanunda, disipline aykırı hareket eden memurlar hakkında; uyarma, kınama, aylıktan kesme, kademe ilerlemesinin durdurulması ve Devlet memurluğundan çıkarma cezalarının verilebileceği hükme bağlanırken, memurun “dikkatinin çekilmesi” ya da “ikaz edilmesi” gibi bir yaptırıma ise yer vermemiştir.

Memurun ikaz edilmesi veya dikkatinin çekilmesi

Uygulamada, memurlara yaptırım uygulamak amacıyla, yazılı olarak dikkatlerinin çekildiği ya da ikaz edildiği durumlara da rastlanabilmektedir.

Ancak, 657 sayılı Kanunun disiplin cezalarına ilişkin düzenlemelerine baktığımızda, disiplin cezaları arasında sayılmayan diğer idari yaptırımların bir ceza olarak memur hakkında uygulanmasının mümkün kılınmadığını görmekteyiz.

Kısaca, memurun ikaz edilmesi veya dikkatinin çekilmesi, ilgili memurun disiplin cezası aldığı anlamını taşımaz.

İlave kademe ilerlemesinden yararlanma

Devlet Memurları Kanunu, son sekiz yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara, aylık derecelerinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere bir kademe ilerlemesi verilmesine hükmetmiştir.

25.02.2011 tarihinde yürürlüğe girmiş olan düzenleme nedeniyle, bu tarihten itibaren alınan herhangi bir disiplin cezası, ilgili memurun ilave kademe ilerlemesi yapmasını 8 yıl erteleyecektir.

Öte yandan, ilave kademe ilerlemesi için 8 yıl disiplin cezası almama şartı aranmasına ilişkin düzenleme öncesi uygulanan “son altı yıllık sicil notu ortalamasının doksan ve daha yukarı olması şartı” nedeniyle, bu kapsamda esas alınmamış sicil notlarının değerlendirilebilmesi için karma bir geçiş dönemi getirilmiştir.

Ayrıca, 8 yıl disiplin cezası almayan memurun ilave kademe ilerlemesi yapma durumu en erken 2019 yılında mümkün olabilecektir.

Bu çerçevede, 25.02.2011 tarihinden sonra olan dönemde, alınan disiplin cezalarının memurun ilave kademe ilerlemesi yapmasını 8 yıl ileri atacağını; memurun sözlü veya yazılı olarak ikaz edilmesinin veya dikkatinin çekilmesinin ise ilave kademe ilerlemesi yapmaya herhangi bir etkisinin olmayacağını söyleyebiliriz.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.