logo yeni

KAMU DENETÇİLİĞİ ONARIM İÇİN LOJMANDAN ÇIKARILAN PERSONELİ HAKLI BULDU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

lojman 2Kamu Denetçiliği Kurumu onarım için tahliye ettiği lojmana tekrar yerleştirilmeyerek konut için sıraya tabi tutulan şikayetçinin başvurusunu kabul ederek, kazanılmış hakkının ihlal edildiğine karar verildi.

Olayda şikayetçi, Gümüşhane ... Müdürlüğüne lojman başvurusu yapması neticesinde kendisine sıra tahsisli olarak lojman tahsisi yapıldığını, müdürlük lojmanlarında genel onarım yapılacağı gerekçesiyle yer teslimi yapılıncaya kadar lojmanların tahliye edilmesi gerektiğinin kendisine ve lojmanlarda kalan personellere bildirildiğini, buna istinaden tadilat ve onarım bitirilip kendisine teslim edilene kadar lojman hakkının saklı kalmasını, kira kesintisi yapılmamasını ve onarım nedeniyle lojmanda kalamadığı sürenin 5 yıllık tahsis süresinden sayılmamasını talep ederek lojman teslim tutanağı ile eşyalarını tahliye ederek geçici olarak lojmanı boşalttığını, lojman teslim tutanağında da bu durumu belirttiğini, fakat yer teslimi sonrasında tarafına lojman teslimi yapılmadığını ve kendisinden tekrar lojman tahsisi için başvuru yapılmasının istendiğini, halbuki kendisiyle birlikte lojmanı tahliye eden diğer bazı personellerin sıralamaya tabi tutulmadan lojmanlarına döndüklerini ifade ederek yaşadığı mağduriyetin giderilmesi talebiyle başvuruda bulunmuştu.

Kamu Denetçiliği Kurumunun kararında, sıra tahsisli konutlarda oturma süresinin beş yıl olduğuna yer verilerek, beş yıllık oturma süresi tamamlanmadan konuttan çıkarılmanın şartlara bağlı olduğu ifade edildi. Kararda, "Konuttan çıkarılma, konut tahsisine yetkili makam tarafından kendilerine tahsis yapılmadan konutların işgal edilmesi, tahsis yapıldıktan sonra gerçeğe aykırı beyanda bulunduğunun anlaşılması, konut blok veya gruplarındaki diğer konut sakinlerinin huzur ve sükununu bozucu, genel ahlak değerlerini zedeleyici tutum ve davranışlarda bulunulmasında ısrar edildiğinin tespit edilmesi hallerinde mümkün olmaktadır." ifadelerine yer verilerek, yaklaşık bir yıl kullandığı lojmanı konuttan çıkarılma şartları sebebiyle değil genel onarım nedeniyle tahliye etmek zorunda kalan başvurucunun yaklaşık 4 yıllık bir süre daha lojmandan yararlanma hakkı bulunduğu belirtildi.

Kamu Denetçiliği Kurumu bu gerekçelerle, ŞİKAYETİN KABULÜNE;

Şikayet başvurucusunun kendisine tahsisi yapılan sıra tahsisli lojmandan 5 yıllık kullanım süresinden bakım ve onarım nedeniyle tahliye edilen süre düşüldükten sonra arta kalan süre boyunca yararlanmasının sağlanması ve mağduriyetinin makul sürede giderilmesi için yeni bir işlem tesisi yönünde GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ’NE TAVSİYEDE BULUNULMASINA,

6328 sayılı Kanunun 20 nci maddesinin üçüncü fıkrası uyarınca, merciince (Gümüşhane Valiliği) bu karar üzerine tesis edilecek işlem ya da tavsiye edilen çözümün uygulanabilir nitelikte görülmediği takdirde gerekçesinin otuz gün içinde Kurumumuza bildirilmesinin zorunlu olduğuna,

Bu kararın ŞİKAYETÇİYE ve GÜMÜŞHANE VALİLİĞİ’NE tebliğine,

karar verdi.

Sözkonusu karar

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.