logo yeni

calisanlar2 copy

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜNDEKİ BAZI PERSONELİN YABANCI DİL ŞARTI KALDIRILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

yabanci dilResmi Gazete’de yayınlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki Ve Sorumlulukları İle Çalışma Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik (Shy Td-01)’Te Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik ile bazı pozisyonlarda görev yapan personelde aranan yabancı dil bilme koşulu kaldırıldı.

Yönetmelik değişikliği ile Uçuş Teknisyeni, Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti, Helikopter Makinisti, Pilot statüsünde sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile İdari Hizmet Sözleşmesinin Kontrol Pilotu ve Uçuş Tabibi pozisyonlarında istihdam edilenler ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce teknik denetçi olarak görevlendirilenler yabancı dil şartından muaf tutuldu. Eski yönetmeliğe göre bu personel 5 yılda bir yabancı dil bilgisi seviyelerini belgelemek zorunda idi.

Yönetmelik değişikliği:

SİVİL HAVACILIK GENEL MÜDÜRLÜĞÜ TEKNİK DENETÇİLERİN GÖREV, YETKİ VE SORUMLULUKLARI İLE ÇALIŞMA USUL VE ESASLARI HAKKINDA YÖNETMELİK (SHY TD-01)’TE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE 1 – 6/3/2013 tarihli ve 28579 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sivil Havacılık Genel Müdürlüğü Teknik Denetçilerin Görev, Yetki ve Sorumlulukları ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmelik (SHY TD-01)’in 5 inci maddesinin birinci fıkrasının (b) bendinin (3) numaralı alt bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

“3) Uçuş Teknisyeni, Uçak Kontrol ve Bakım Makinisti, Helikopter Makinisti, Pilot statüsünde sözleşmeli olarak istihdam edilenler ile İdari Hizmet Sözleşmesinin Kontrol Pilotu ve Uçuş Tabibi pozisyonlarında istihdam edilenler ve bu Yönetmeliğin yayımı tarihinden önce teknik denetçi olarak görevlendirilenler yabancı dil bilgisi şartından muaftır.”

MADDE 2 – Aynı Yönetmeliğin 6 ncı maddesinin birinci fıkrasının (ç) bendi ile geçici 1 inci maddesi yürürlükten kaldırılmıştır.

MADDE 3 – Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 4 – Bu Yönetmelik hükümlerini Sivil Havacılık Genel Müdürü yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.