logo yeni

666 SAYILI KHK’NİN BAZI İFADELERİNE İPTAL

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

anayasa mahkemesiÜst kurullarda 14/01/2012 tarihinden sonra “kurul üyesi” olarak görev alanlar hakkında uygulan ücret sisteminin, daha önce görevde bulunan kurul üyelerine göre farklı belirleyen 666 sayılı KHK hükümleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Kamu görevlilerinin ücret ve mali haklarına ilişkin kapsamlı değişiklikler de getiren 666 sayılı KHK’nın Anayasaya aykırı bulunarak iptal edilen hükümleri artıyor.

Üst kurullarda 14 Ocak 2012 tarihinden sonra “KURUL ÜYESİ” olarak görev alanlar hakkında uygulan ücret sisteminin, bu kurullarda daha önce göreve başlamış olanlara göre farklı belirlenmesini öngören 666 sayılı KHK hükümleri Anayasa Mahkemesi tarafından iptal edildi.

Görülen bir davada, 666 sayılı KHK'nın 1 inci maddesiyle 375 sayılı KHK'ya eklenen Ek 11.Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan “… kurul üyesi…” ibarelerinin Anayasa aykırı olduğu iddiasını ciddi bulan Sayıştay Sekizinci Dairesi, itiraz konusu kuralın iptali için Anayasa Mahkemesine başvurmuştu.

Anayasa Mahkemesi bazı ibareleri iptal etti

16 Mart 2016 tarihli toplantısında konuyu görüşen Anayasa Mahkemesi, 666 sayılı KHK'nın 1 inci maddesiyle 375 sayılı KHK'ya eklenen Ek 11.Maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde yer alan;

**“… kurul üyesi …” ibarelerinin İPTALLERİNE,

**“… kurul üyesi …” ibarelerinin iptalleri nedeniyle uygulama olanağı kalmayan, aynı bentte  yer alan “ … için bakanlık müsteşar yardımcısı, …” ibaresinin de İPTALİNE

Karar verdi.

Söz konusu ibarelerin iptaline, 666 sayılı KHK’nın dayandığı Yetki Kanunu kapsamında yapılabilecek düzenlemeler olamayacakları ve bu nedenle Anayasaya aykırı oldukları için hükmedildi.

İptal edilen ibare, düzenleyici ve denetleyici kurumlarda (Radyo ve Televizyon Üst Kurulu, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu, Sermaye Piyasası Kurulu, Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu İhale Kurumu, Rekabet Kurumu, Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu, Kamu Gözetimi Muhasebe ve Denetim Standartları Kurumu ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu) kurul üyesi olarak görev yapanlar arasında ücret farklılığı olması sonucunu doğuruyordu.

Anayasa Mahkemesi, daha önce verdiği bir kararla, aynı düzenlemede "murakıp"  ve “uzman” unvanlı kadrolara ilişkin olarak yer alan ibareleri de iptal etmişti.

Anayasa Mahkemesinin iptal kararı için tıklayınız …

İptal sonrası ilgili düzenlemenin son hali

375 sayılı KHK: “EK MADDE 11-Bu maddenin yürürlüğe girdiği tarihten sonra;...

b) 5018 sayılı Kanuna ekli (III) sayılı Cetvelde sayılan düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonunun kadro ve pozisyonlarına ilk defa veya yeniden atanan kurul başkanı, ve başkan yardımcısı ilgili mevzuatı uyarınca ödenen her türlü maaş, aylık, ücret, ek ücret, prim, zam, tazminat, ikramiye, fazla çalışma ücreti, kâr payı ve her ne ad altında olursa olsun yapılan diğer ödemeler ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılan bütün ayni ve nakdi ödemelerin bir aylık toplam net tutarı; kurul başkanı için bakanlık müsteşarı, başkan yardımcısı için bakanlık genel müdürü, mevzuatında kadrosuna bağlı olarak mali haklar ile sosyal hak ve yardımlar kapsamında yapılması öngörülen ödemelerin bir aylık toplam net tutarını geçemez ve bunlar, emeklilik hakları bakımından da emsali olarak belirlenen personel ile denk kabul edilir.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.