logo yeni

HANGİ SUÇLARDAN MAHKÛM OLANLAR, AFFA UĞRASALAR BİLE MEMUR OLAMIYORLAR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

tutukluİşledikleri bazı suçlardan dolayı haklarında mahkûmiyet kararı verilenler, affa uğramış olsalar bile, ilk defa veya yeniden Devlet memuriyetine giremezler.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda, memurluğa atanacaklarda aranacak genel şartla arasında, affa uğramış olsa bile bazı suçlardan mahkûm olmamak şatına da yer verilmiştir.

Affa uğramış olsa bile memuriyete engel mahkumiyetler

Suçun kasten işlenmiş olup olmamasına ve hükmolunan mahkûmiyetin süresine bakılmaksızın, bazı mahkûmiyetler memuriyete girmeye engel teşkil etmektedir. Kanundaki belirlemeye göre;

-Devletin güvenliğine karşı suçlar,

-Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar,

-Zimmet,

-İrtikâp,

-Rüşvet,

-Hırsızlık,

-Dolandırıcılık,

-Sahtecilik,

-Güveni kötüye kullanma,

-Hileli iflas,

-İhaleye fesat karıştırma,

-Edimin ifasına fesat karıştırma,

-Suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama,

-Kaçakçılık

suçlarının herhangi birinden mahkûm olanlar, Devlet memuru olamazlar.

Hükmün açıklanmasının geriye bırakması veya cezanın affı

Yukarıda sayılan suçlara ilişkin mahkeme kararlarında hükmün açıklanmasının geriye bırakıldığı yönünde ibarelerin yer aldığı durumlarda bir mahkûmiyetin varlığından söz edilemeyeceğinden, hükmün açıklanması geriye bırakılan kararlara ilişkin suçlar memuriyete engel teşkil etmeyecektir.

Öte yandan, yukarıda sayılan suçlardan mahkûm olduktan sonra bu cezaların affa uğramış olması, söz konusu mahkûmiyet kararının memuriyete engel olma durumunu ortadan kaldırmamaktadır.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.