logo yeni

DIŞARIDAN PRİM ÖDEYEREK MEMUR EMEKLİSİ NASIL OLUNUR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

emekliBazı şartlara sahip olanlar, istemeleri durumunda dışardan prim ödemek suretiyle memur emeklisi olabilmektedirler.

Emeklilik haklarını elde etmeden memuriyetten ayrılanlardan bazı şartlara sahip olanların, isteğe bağlı prim ödemek suretiyle sosyal güvenlik kurumu ve genel sağlık sigortasına tâbi olmaya devam etmeleri mümkün olabilmektedir.

Dışardan prim ödemek suretiyle memur emeklisi olma imkanından yararlanacaklarda aranacak şartlar, memuriyete giriş tarihlerine göre farklı olmaktadır.

Memuriyete 1 Ekim 2008 öncesi girenler

1 Ekim 2008 tarihinden önce memuriyete (5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi bir göreve) girenler;

*Devlet Memurları Kanununa tabi en az 10 yıl hizmetlerinin bulunması (bu sürenin hesabına; fiili hizmet süresi zammı, itibari hizmet süresi, ücretsiz izin süreleri, borçlanılan hizmet süreleri gibi süreler dahil edilmez),

*Herhangi bir nedenle memurluktan ayrılmış olmaları,

*Memurluktan çıkarılmamış, memur olma şartlarını yitirmemiş veya olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulüne aykırı hareket etmemiş olmaları,

*Memuriyetten ayrıldıkları tarihten itibaren en geç 6 ay içinde yazılı olarak talepte bulunmaları (SGK Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına),

halinde, talep başvurularını izleyen aybaşından itibaren isteğe bağlı iştirakçi sayılırlar.

Bu şekilde iştirakçi olanların her ay ödeyecekleri kesenek(%16) ve kurum karşılığı(%20) miktarı, görevden ayrıldıkları tarihte emekli keseneklerine esas aylık derece/kademeleri ile ayrıldıkları göreve ilişkin ek göstergeye göre hesaplanır. Belirlenen kesenek ve kurum karşılığı tutarının, ait olduğu ay içinde ilgili tarafından SGK hesabına yatırılması gerekir. Kesenek ve karşılıkları süresi içinde ödenmeyen veya eksik ödenen aylar hizmet olarak sayılmadığı gibi, eksik ödemelerin sonradan tamamlanması da mümkün olmamaktadır.

İlgililer hakkında, prim ödenen sürelerin her yılı için bir kademe ilerlemesi ve (eğitim durumları itibarıyla yükselebilecekleri dereceyi geçmemek üzere) her üç yılı için de bir derece yükselmesi uygulanır.

İsteğe bağlı sigortalılıktan ayrılmak isteyenle, taleplerini içeren dilekçenin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına girme tarihini izleyen aybaşından itibaren isteğe bağlı sigortalılıktan çıkarılırlar.

Memuriyete 1 Ekim 2008 sonrası girenler

1 Ekim 2008 tarihi ve sonrasında memuriyete girenler;

*18 yaşını doldurmuş olmaları,

*Kendi sigortalılıklarından dolayı hakkında aylık bağlanmamış olması,

*Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmıyor olmaları veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışıyor olmaları ya da tam gün çalışmıyor olmaları,

*İsteğe bağlı sigortalı olmak istedikleri konusunda SGK’ya başvuruda bulunmuş olmaları

şartıyla, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu kapsamında isteğe bağlı sigortalı olabilmektedirler.

Bu şartlara sahip olanlardan isteğe bağlı sigortalı olmak isteyenler, müracaatlarının Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına girdiği tarihi takip eden günden itibaren isteğe bağlı sigortalı olmaktadırlar.

Bu şeklide sigortalı olanlar, Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu uyarınca geçerli olan prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında kalmak kaydıyla, belirleyecekleri prime esas aylık kazançlarının toplam %32'si oranında aylık prim öderler. Ödenen bu primin %20'si malullük yaşlılık ve ölüm sigortaları, %12'si ise genel sağlık sigortası primidir.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.