logo yeni

BİR YILDA EN ÇOK KAÇ GÜN GEÇİCİ GÖREV GÜNDELİĞİ ALINABİLİR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

maas 3Geçici görevlendirme kapsamında memuriyet mahalli dışına gönderilen Devlet memurlarına, geçici görev gündeliği ödenmesinde süre ve tutar sınırlamaları söz konusudur.

Devlet memurlarının geçici görevle memuriyet mahalleri dışına gönderilmeleri (belli bir görevin yapılması, memurun mesleki bilgisinin artırmaya yönelik kurs veya okul eğitimi, seminer veya toplantıya katılma gibi nedenlerle memuriyet mahalli dışında gönderilme) halinde, kendilerine 6245 sayılı Harcırah Kanunu hükümlerine göre geçici görev harcırahı ödenmektedir.

Bu harcırahın ödenmesinde, harcırahın bir unsuru olan gündelikten, bazı memurlar geçici görev süresinin tamamında yararlanırken, bazı memurlar ise belli sürelerle yararlanmaktadır.

2016 yılında geçerli olan gündelik miktarları için tıklayınız ...

Geçici görev gündeliğinin sınırları

Geçici bir görevin gördürülmesi amacı ile görev mahalli dışına gönderilenlere geçici görev harcırahı olarak; yol masrafı, gündelik ve konaklama ücreti ödenmektedir.  Geçici görev yerine varışlarından itibaren ilgili personele geçici görev gündeliği ödenmekle birlikte, bu gündeliğin ödenebileceği süre ve miktarlar konusunda, görevlendirmenin yurtiçi veya yurtdışı olma durumuna göre değişen bazı süre sınırlamaları belirlenmiştir.

Yurtiçi geçici görevlendirmede

Bir yıllık süre içerisinde; aynı yerde, aynı iş için ve aynı kişiye en çok 180 gün için gündelik ödenir.

Öte yandan, gündelik ödenebilecek olan 180 günlük geçici görev süresinin ilk 90 gününde tam gündelik, sonraki 90 gününde ise 2/3 oranında gündelik ödenir.

Kişinin geçici görev yerinin veya geçici göreve konu işin değişmesi durumunda, 180 ve ilk 90 günlük geçici görev süreleri yeniden başlamaktadır.

Yurtdışı geçici görevlendirmede

Geçici görevin ilk 180 günü için tam gündelik, sonraki günler için ise 2/3 oranında yurt dışı geçici görev gündeliği ödenir.

Bazı geçici görevlere ilişkin gündelik ödemesinde süre sınırı yoktur

Geçici görevlendirme kapsamında memuriyet mahalli dışına gönderilen personelden bazılarına yapılacak gündelik ödemesinde süre ve tutar sınırlaması uygulanmamaktadır. Bu personele, herhangi bir süre sınırlaması olmaksızın, geçici görevli oldukları sürelerde gündelikleri ödenmeye devam eder.

Bu konudaki belirlemeye göre;

-Ülke, bölge veya il düzeyinde teftiş, denetim ve inceleme yetkisine sahip olan personelin; teftiş, denetim ya da incele amacıyla geçici olarak görevlendirildikleri süreler için,

-Gündeliklerini tazminat şeklinde alanlardan; etüd ve inşaat maksadıyla arazi üzerinde fiilen çalışan yüksek mühendis, mühendis, jeolog, fen memuru, desinatör, topograf ve bunlarla birlikte çalışmaları zorunlu olan diğer personelin, bu amaçla geçici olarak görevlendirildikleri süreler için,

-Hükümeti temsilen uluslararası konferanslara katılanlara, bu amaçla geçici olarak görevlendirildikleri süreler için

ödenecek geçici görev gündeliğinde (arazide çalışanların tazminatları), herhangi bir süre sınırlaması uygulanmaksızın tam ödeme yapılır. 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.