logo yeni

DİSİPLİN VE YÜKSEK DİSİPLİN KURULLARINDA KİMLER GÖREV ALAMAZ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

toplantiDevlet memurlarına ilişkin disiplin işlemlerinde başvurulan disiplin ve yüksek disiplin kurullarına başkan ve üye olarak seçileceklerin bazı niteliklere sahip olması gereğinin yanı sıra, başkan ve üyelerin bu kurulların yapacağı bazı toplantılara katılması da yasaklanmıştır.

Disiplin ve yüksek disiplin kurullarına seçilemeyecek olanların veya toplantıya katılmaması gerekenlerin katıldığı bir toplantıda Devlet memurları hakkında verilen kararların ve bu kararlara istinaden yapılacak diğer idari işlemlerin hukuka aykırılığı ileri sürülebilmektedir.

Disiplin kurulu ve yüksek disiplin kurulu

Memurların disiplin ve soruşturma işlemleriyle ilgili olarak kanunlarla verilen görevleri yürütmek üzere;

-Kurum merkezlerinde bir Yüksek Disiplin Kurulu,

-Her ilde, bölge esasına göre çalışan kuruluşlarda bölge merkezinde ve kurum merkezinde, milli eğitim müdürlüklerinde birer Disiplin Kurulu

kurulması hususu, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununda belirtilmiştir.

Bu belirlemelere dayanılarak çıkarılan Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmelikte ise; disiplin ve yüksek disiplin kurullarının oluşumuna, üyelerinin görev süresine, kimler hakkında karar verebileceklerine, görüşme ve karar alma usulüne ilişkin belirlemeler yapılmıştır.

Disiplin ve yüksek disiplin kurullarında görev alamayacak olanlar

Disiplin veya yüksek disiplin kurullarına başkan ve üye olarak seçilebilecek görevlerdeki Devlet memurlarının bazıları bu kurullarda görevlendirilemez.

Örneğin, haklarında disiplin cezası olarak aylıktan kesme cezası veya kademe ilerlemesinin durdurulması cezası uygulanmış olan Devlet memurları, bu cezalar özlük dosyalarından silinmiş olsa bile, disiplin ve yüksek disiplin kurullarında görevlendirilemezler.  

Kurul başkan ve üyeleri bazı toplantılara katılamaz

Disiplin kuruluna veya yüksek disiplin kuruluna başkan ve üye olarak seçilmiş olanlar, bazı durumlarda ilgili kurul toplantılarına katılamazlar.

Örneğin, disiplin ve yüksek disiplin kurullarının başkan ve üyeleri;

*Atamaya yetkili oldukları memurlarla ilgili işlerin,

*Görüşülecek konuda disiplin soruşturmasını yaptıkları memurlarla ilgili işlerin,

*Görüşülen konuda disiplin cezası verilmesini teklif ettikleri memurlarla ilgili işlerin,

*Kendileri, eşleri, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhri hısımları ile ilgili işlerin

görüşüldüğü kurul toplantılarında görev alamazlar.

Katılmaması gerekenlerin yer aldığı toplantı kararları

Kurumlarda oluşturulan disiplin ve yüksek disiplin kurullarında görev alamayacak olanların veya toplantıya katılmamaları gerekenlerin başkan ya da üye olarak katıldıkları toplantılarda alınan kararlar ile bu kararlara istinaden yapılan diğer idari işlemler dava konusu edildiğinde, toplantıya katılan başkan ve üyelerden dolayı bu işlemler mahkemeler tarafından hukuka uygun bulunmayabilmektedir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.