logo yeni

KURUM İÇİNDEN İŞ VE MESLEK DANIŞMANI ALIMI YAPILACAK MI?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

iskurİŞKUR’ da İş ve Meslek Danışmanı atamasının sadece dışarıdan yapılarak, Kurum içinde yetişmiş personele bu hak tanınmadığı, memur ve danışman kadrosunda bulunan çalışanların aynı işi yapmalarına rağmen İş ve Meslek Danışmanlarının (derecelere göre 400 - 800 TL arasında) ortalama 600 TL fazla ücret alması nedeniyle oluşan farkın kurum içindeki çalışma barışını bozduğu, yönetmelik değişikliği ile kurum personeli içinde İMD aliminin önü açılmasına rağmen bugüne kadar uygulamaya geçilmediğini belirterek, kurum içi İMD alımının ne zaman yapılacağını soran önergeye cevap verildi.

Aydın milletvekili Prof. Dr. Metin Lütfi Baydar tarafından verilen önergede ayrıca şu sorulara yer verilmişti:

Bu bağlamda;

1) İŞKUR’da Memur/VHKİ/Şef kadrosunda çalışanların (MYK'dan İş ve Meslek Danışmanı Sertifikası almış olan kişiler) 26 Mart 2015 tarih ve 29307 sayılı yönetmelik hükümlerine göre daha fazla bekletilmeden İş ve Meslek Danışmanlığı kadrosuna atanması hususunda herhangi bir çalışma yürütmekte misiniz?

2) Aynı işi yapmalarına rağmen, dışarıdan alınan İş ve Meslek Danışmanlarının, Kurum içindeki meslektaşlarından(Memur ve Danışman kadrosundan) daha fazla ücret alması, “eşit işe eşit ücret” anlayışıyla ne kadar uyumludur?

3) Böylesi bir adaletsiz durumun ortadan kaldırılması için yasal bir düzenleme yapmak, ahlaki ve vicdani bir sorumluluk değil midir?

4) 26 Mart 2015 tarihinde yürürlüğe giren 29307 sayılı İş ve Meslek Danışmanlığı yönetmeliği, üzerinden neredeyse bir yıl geçmesine rağmen hangi gerekçelerle uygulanmamaktadır?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Süleyman Soylu tarafından imzalan yazıda ise şu cevaba yer verildi:

“İş ve Meslek Danışmanları (İMD) Sözleşmeli pozisyonlarda görev yapmakta iken, 6495 sayılı Kanım kapsamında kadroya geçirilmiş, anılan Kanunla Kurumumuza 100 adet İMD kadrosu ihdas edilmiş, İMD sertifikası olan personel sayısı boş kadro sayısından fazla olması nedeniyle söz konusu atamaların yapılabilmesi için kadro ihdas çalışmaları başlatılmış, halen süreç devam etmektedir. Bu kapsamda yapılacak planlama ve değerlendirme sonucunda gerekli işlemler tesis edilecektir.

İMD’nin görev ve sorumlulukları, 26.03.2015 tarihli ve 29307 sayılı İMD’lerin Atanma ile Çalışma Usul ve Esasları Hakkında Yönetmeliğin 7 nci maddesinde sayılmaktadır. Söz konusu görev ve sorumluluklar çerçevesinde yürütülen iş ve işlemler İl Müdürlükleri ve Hizmet Merkezlerinde İMD unvanlı personelin yetkisi dâhilinde gerçekleştirilmektedir. Bu nedenle başka unvanlardaki personel bu yetkilere sahip olmadığından İMD’ler ile aynı işleri yürütmemektedir.

Ayrıca, söz konusu yönetmeliğin 11 .maddesinde belirtildiği şekilde Kurumumuzca ihtiyaç duyulması halinde mevzuatta yer alan usuller doğrultusunda Kurum içinden İMD ataması yapılabilecek olup, ilgili maddenin uygulanması hususunda herhangi bir zorunluluk getirilmemiştir.”

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.