logo yeni

10 YIL MEMURİYET YAPANLAR, EMEKLİ OLMAK İÇİN PRİMİ DIŞARDAN DA ÖDEYEBİLİR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memur 5Emeklilik hakkını elde etmeden Devlet memuriyetinden ayrılanlar, belli şartları taşıyor olmaları halinde, dışardan prim ödemek (isteğe bağlı prim) suretiyle emeklilik hakkı elde edebilmektedirler.

Ancak, dışardan prim ödeyerek emekliliğe hak kazanma hali, memuriyete 01.10.2008 tarihinden önce ya da sonra başlamış olma durumuna göre değişiklik göstermektedir.

Memuriyete 1.10.2008 tarihinden önce girenler

1.10.2008 tarihinden önce sosyal güvenlik bakımından 5434 sayılı Emekli Sandığı Kanununa tabi göreve başlayanların isteğe bağlı sigortalılık durumu, 5434 sayılı Kanunun (mülga) 12 nci maddesine göre olmaktadır. (Mülga olan bu hüküm, 5510 sayılı Kanunun geçici 4 üncü maddesine istinaden ilgilileri hakkında uygulanmaktadır)

Bu düzenlemeye göre;

-657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak en az 10 yıl çalışmış olma (fiili hizmet süresi zammı, itibari hizmet süresi, ücretsiz izin süreleri ve hizmet borçlanması süreleri hariç),

-Herhangi bir nedenle memurluktan ayrılmış olma (memurluktan çıkarılmamış olmak, olağanüstü yönetim hallerinde çekilme usulüne aykırı hareket etmemiş olmak ve memur olma şartları yitirmemiş olmak),  

-Memurluktan ayrılma tarihinden itibaren en geç 6 ay içinde yazılı olarak başvuruda bulunmuş olma (Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Sigortalı Tescil ve Hizmet Daire Başkanlığına),

-Emekli keseneği ve kurum karşılığını ait olduğu ay içinde yatırma (Sosyal Güvenlik Kurumu hesabına),

şartlarının varlığı halinde, başvuru tarihini takip eden aybaşından itibaren ilgili kişilerin isteğe bağlı iştirakçi sayılması mümkün olabilmektedir.

Memuriyete 1.10.2008 tarihinden sonra girenler

1.10.2008 tarihinden sonra memuriyete girenlerin isteğe bağlı sigortalılığı, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 50 nci maddesi hükümlerine göre olmaktadır.

Bu düzenlemeye göre;

-18 yaşını doldurmuş olmak,

-Kendi sigortalılığı nedeniyle aylık bağlanmamış olmak,

-Zorunlu sigortalı olmayı gerektirecek şekilde çalışmak veya sigortalı olarak çalışmakla birlikte ay içerisinde 30 günden az çalışmak ya da tam gün çalışmamak,

-İsteğe bağlı sigorta talep dilekçesiyle SGK’ya başvuruda bulunmak

Şartlarının varlığı halinde, müracaatlarının SGK kayıtlarına girdiği tarihi takip eden günden itibaren ilgili kişilerin isteğe bağlı iştirakçi sayılması mümkün olabilmektedir.

İsteğe bağlı iştirakçilikten ayrılmak isteyenlerin ayrılma taleplerini içeren dilekçelerinin Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtlarına girdiği tarihi takip eden aybaşından itibaren, isteğe bağlı sigortalılıkları sona erdirilir.

İsteğe bağlı sigortalılıkta ödenecek prim miktarı

**1.10.2008 tarihinden önce memuriyete başlamış olanların isteğe bağlı sigortalı olmaları halinde; görevlerinden ayrıldıkları tarihte emekli keseneklerine esas aylık derece ve kademeleri ile ayrıldıkları göreve ilişkin ek göstergelerine göre hesaplanacak olan esas alınarak hesaplanacak matraha göre belirlenecek kesenek(%16) ve kurum karşılığı(%20) tutarlarının, ait olduğu ay içinde SGK hesabına yatırılması gerekmektedir.

**1.10.2008 tarihinden sonra memuriyete başlamış olanların isteğe bağlı sigortalı olmaları halinde; 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununa göre belirlenen prime esas kazancın alt ve üst sınırları arasında olmak kaydıyla, sigortalı tarafından belirlenecek prime esas aylık kazancın %32’si oranında prim ödenecektir. Bu primin %20'si malullük- yaşlılık-ölüm sigortaları primi, %12'si ise genel sağlık sigortası primi olacaktır.

**Süresi içerinde ödenmeyen veya eksik ödenen primlerin ait olduğu süreler hizmet olarak sayılmamakta ve eksik ödemelerin daha sonra tamamlanması da mümkün olamamaktadır. İsteğe bağlı iştirakçinin prim ödemek suretiyle geçireceği süreler, emeklilik bakımından her yıl için bir kademe ilerlemesi ve (eğitim durumları itibarıyla yükselebilecekleri dereceyi geçmemek üzere) her üç yıl için bir derece yükselmesi uygulanmaktadır. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.