logo yeni

GİYECEK YARDIMI KİMLERE NAKİT OLARAK ÖDENMEZ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

kiyafetKamu görevlilerinin bazılarına, kadro unvanları veya hizmet sınıfları esas alınmak suretiyle, “Memurlara Yapılacak Giyecek Yardımı Yönetmeliği” çerçevesinde giyecek yardımı da yapılmaktadır.

Giyecek yardımı yapılacak kamu görevlilerinin kimler olacağı ile yapılacak yardımın cinsi, miktarı, kullanım süresi ve niteliği gibi hususlar, Yönetmelik eki cetvellerde belirtilmiştir.

Giyecek yardımının yapılma şekli

Giyecek yardımı; giyeceğin temin edilerek verilmesi şeklinde yapılabildiği gibi, giyecek için belirlenen tutarın ilgili personele nakit olarak ödenmesi şeklinde de yapılabilmektedir.

Kamu görevlilerinin hangilerine giyecek yardımının ayni olarak veya nakit olarak yapılacağı hususu Yönetmelikte belirtilmiştir.

Yönetmelik hükümlerine göre;

-Yönetmelik eki (I) sayılı Cetvelin (17), (18), (19) ve (20) numaralı sıraları ile (II) sayılı Cetvelin Sağlık Hizmetleri ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfına ait bölümün (3) numaralı sırasında sayılanlar dışında kalan personele verilmesi öngörülen giyecek yardımlarının bedeli nakden ödenir.

-Giyecek yardımı nakit olarak ödenmeyecek olanların giyecek yardımı, kurumları tarafından temin edilmek suretiyle ayni olarak verilir. Ayni olarak verilecek giyecek yardımı karşılığında çek, kupon veya benzeri kâğıtlar verilmez, nakit bir ödeme yapılmaz ve bu yardım için memura fatura karşılığı bir ödemede bulunulmaz.  

-Emniyet Hizmetleri Sınıfı personelinden sivil olarak görev yapanların giyecek yardımı bedeli nakden ödenir. Ayrıca, bu Sınıfta görev yapan personelden resmi kıyafet taşıyanlar ile çarşı ve mahalle bekçilerine giyecek yardımı kapsamında dikiş bedeli nakden ödenir.

-MİT Müsteşarlığı personeline ayni veya nakdi olarak giyecek yardımı yapılır.

Giyecek yardımları nakit olarak ödenmeyecek personel

Emniyet Hizmetleri Sınıfı ve MİT Müsteşarlığı personeli hakkındaki uygulamalar (yukarıda belirtilen)hariç olmak üzere, kamu görevlilerinin bazılarına giyecek yardımı nakit olarak ödenmemektedir.

Bu konuda Yönetmelikte yer alan hükümlere göre, giyecek yardımları nakit olarak ödenmeyecek olan kamu görevlileri şunlar:

*Avukat, Hakim, Savcı, Hukuk Müşaviri (Avukatlık ruhsatına sahip olanlar)

*Bekçi (Üniformalı olanlar)

*Resmi Kıyafet Taşıyan Personel (İtfaiye personeli, Zabıta personeli, Bando, Orkestra personeli, Orman Muhafaza Memuru, Muhafaza Memuru, Kolcu, Gemi Adamı, Koruma ve Güvenlik Görevlisi, Gümrük Sahasında Görevli Gümrük Memurları vb)

*İnfaz ve Koruma Memuru

*112 Acil Sağlık Hizmetleri Personeli (İlk ve Acil Yardım Sağlık Hizmetleri Şube Müdürlüğünde, İlk ve Acil Yardım Komuta Kontrol Merkezinde, İlk ve Acil Yardım İstasyonlarında kadrolu olarak fiilen çalışan; Tabip, Tıbbi Teknolog, Sağlık Memuru, Teknisyen, Hemşire, Şoför)

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.