logo yeni

DİSİPLİN AFFININ MEMURA NE FAYDASI OLUR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplinGeçmiş yıllarda disiplin cezalarının affına ilişkin düzenlemeler yapılmış olması ve yeniden af kanunu çıkarılacağı yönünde beklenti yaratılmış olması, aldıkları disiplin cezaları halen özlük dosyalarında bulunan memurlardaki disiplin affına yönelik umutların sürmesine neden oluyor.

Devlet memurları hakkında verilen disiplin cezaları, bazı dönemlerde çıkarılan kanunlarla affedilmekte ve bu afların ilgili memurlara çeşitli faydaları olmaktadır.

Disiplin cezası affına ilişkin kanunlar

*23 Nisan1999 tarihinden önce işlemiş oldukları fiillerden dolayı Devlet memurlarına verilen disiplin cezaları, 3.9.1999 tarihinde yayımlanan 4455 sayılı Memurlar İle Diğer Kamu Görevlilerinin Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunla affedilmişti.

*23 Nisan 1999 tarihinden 14 Şubat 2005 tarihine kadar işlemiş oldukları fiillerden dolayı Devlet memurlarına verilen disiplin cezaları, 4.7.2006 tarihinde yayımlanan 5525 sayılı Memurlar ve Diğer Kamu Görevlilerinin Bazı Disiplin Cezalarının Affı Hakkında Kanunla affedilmişti.

*2.8.2013 tarihinde yürürlüğe giren 6495 sayılı Kanunla, 5525 Kanuna eklenen bir madde; 28.2.1997 tarihinden sonra verilen disiplin cezaları nedeniyle memuriyetten çıkarılanların yeniden memuriyete dönebilmesinde kadro sınırlaması uygulanmaması imkanı getirirken, kılık kıyafet düzenlemelerine aykırı davrandıkları gerekçesiyle verilen disiplin cezalarından dolayı 1.1.1990 tarihinden sonra görevlerine son verilen aday memurların kurumlarına dönebilmeleri sağlanmıştı.

Disiplin cezalarının affedilmesinin memura faydası

14 Şubat 2005 tarihinden sonra işledikleri fiiller nedeniyle disiplin cezası almış olan Devlet memurları, bu cezaların affına yönelik olarak yakın zamanda bir düzenleme yapılacağına, kamu çalışanlarına bu konuda verilen sözlerden hareketle, kesin gözüyle bakıyorlar.

Disiplin cezalarının affedilmesinin, disiplin cezası almış olan Devlet memurlarına bazı yararlar sağlayacak olması nedeniyle, memurlar disiplin cezalarının affedilmesini istemektedirler. Disiplin cezalarının affedilmesinin memura sağlayacağı faydalardan bazıları şunlar:

*Bazı üst görevlere atanmada

Aylıktan kesme cezası alanlar 5 yıl, kademe ilerlemesinin durdurulması cezası alanlar ise 10 yıl boyunca; daire başkanı kadrolarına, daire başkanı kadrosunun dengi ve daha üstü kadrolara, bölge ve il teşkilatlarının en üst yönetici kadrolarına, düzenleyici ve denetleyici kurumların başkanlık ve üyeliklerine, vali ve büyükelçi kadrolarına atanamıyor. Disiplin cezalarının affedilmesi halinde, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezası aldıkları için bazı görevlere atanamayanların önündeki bu engel kalkmış olacak.

*Başka kurumlara nakilde

Başka kurumlara naklen atanma aşamasında, atamayı yapacak olan kurum memurun aldığı disiplin cezalarına da bakabilmekte ve özlük dosyasında disiplin cezası olduğu gerekçesiyle naklen atamayı yapmayabilmektedir. Disiplin cezalarının affedilmesi, naklen atamaya disiplin cezasının varlığının engel gösterilmesi durumunu ortadan kaldıracak.

*Kurumların özel düzenlemeleri bakımından

Görevde yükselme ve unvan değişikliği mahiyetindeki atamalarda, ilgililerde aranacak disiplin şartlarının kurumlar tarafından çıkarılacak özel yönetmeliklerle belirlenmesi mümkün olduğundan, bazı kurumların görevde yükselme ve unvan değişikliği uygulamaları bakımından personelde disiplin cezası almamış olma yönünde çeşitli şartlar getirebilmektedirler. Disiplin cezalarının affedilmesi, disiplin cezası aldıkları için kurumlarının özel düzenlemeleri gereği yükselemeyen memurların önündeki engel ortadan kalkmış olacak.

*Tekerrür uygulamasında

Disiplin cezalarının özlük dosyasından silinmesi için gerekli süre içinde, disiplin cezası gerektiren aynı fiilin yeniden işlenmesi ya da aynı cezayı gerektiren fiillerin üçüncü defa işlenmesi hallerinde, memur hakkında bir derece ağır olan disiplin cezası uygulanıyor. Disiplin cezalarının affedilmesi, af sonrası işlenecek disipline aykırı ilk fiillerinden dolayı memurların, fiilin gerektirdiği cezadan daha ağır ceza alma durumları söz konusu olmayacak.

*İlave kademe ilerlemesinde

Son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memurlara ilave bir kademe ilerlemesi verilmektedir.(Bu düzenleme 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, 8 yıl disiplin cezası almama şartı bu tarihten itibaren geçerli olup, 2019 yılına kadar geçecek süreçteki uygulamada ise sicil ve disiplin cezasına birlikte bakılıyor) Disiplin cezalarının affedilmesi, disiplin cezası almış olduğu için ilave kademe ilerlemesi yapamayan memurların önündeki engeli kaldırmış olacak.

*Yükselinebilecek derecenin üstüne çıkma

Öğrenim durumları, hizmet sınıfları ve görev unvanları itibariyle azami yükselebilecekleri derecelerin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazananların kazanılmış hak aylıklarının bir üst dereceye yükseltilmesi için, son 8 yıl içerisinde herhangi bir disiplin cezası almamış olmaları da gerekiyor. (Bu düzenleme 25.02.2011 tarihinde yürürlüğe girdiğinden, 8 yıl disiplin cezası almama şartı bu tarihten itibaren geçerli olup, 2019 yılına kadar geçecek süreçteki uygulamada ise sicil ve disiplin cezasına birlikte bakılıyor) Disiplin cezalarının affedilmesi, disiplin cezası almış oldukları için, yükselebilecekleri derecenin üstündeki dereceye yükselemeyen memurların üst derecelere yükselmesine imkan sağlayacak. 

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.