logo yeni

YARIM ZAMANLI ÇALIŞMA İÇİN BAKANLAR KURULU KARARI BEKLENMELİ Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memur210 Şubat 2016 tarihinde yürürlüğe giren düzenlemeyle (6663 sayılı Kanun), çocuğu doğan veya evlat edinen memurlara, çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde, istekleri üzerine yarım zamanlı çalışabilme hakkı tanındı.

Yarım zamanlı çalışma hakkı; memurun haftalık çalışma süresinin yarısı kadar çalışmasını, yarım zamanlı çalışılan dönemlerde aylık ve özlük haklarının yarım olarak hesaplanmasını içeriyor.

657 sayılı Devlet Memurları Kanununa 6663 sayılı Kanunla eklenen madde ile memurlar için bu hak tanınırken, aynı maddede; “Yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.” hükmüne de yer verilmiştir”.

Söz konusu bu hüküm nedeniyle, konuya ilişkin Bakanlar Kurulu kararı çıkmadan memurların yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanamayacağı şeklinde değerlendirmelerin yapıldığı da görülmektedir.

Yarım zamanlı çalışma

657 sayılı Kanunun Ek 43 üncü maddesinde düzenlenen yarım zamanlı çalışma hakkından;

*Kadın memur; doğum sonrasında kullanabileceği analık izni (doğum öncesinden aktarılanlar dahil) ve bu izin bitiminde günlük çalışma saatlerinin yarısında çalışmak suretiyle kullanabileceği mazeret izni sürelerinin bitiminden başlayarak,

*Eşi doğum yapan memur; babalık izni süresinin bitiminden başlayarak,

*Evlat edinen memur (eşiyle birlikte evlat edinenler ile memur olmayan eşinin tek başına evlat edinmesi hali dahi); çocuğun fiilen teslim edildiği tarihten itibaren kullanabileceği mazeret izni sürelerinin bitiminden başlayarak

çocuğun mecburi ilköğretim çağının başladığı tarihi takip eden aybaşına kadar olan dönemde yararlanabilecek.

Öte yandan, her iki eşin de memur olması durumunda, istemeleri halinde her iki eş bu haktan aynı anda da yararlanabilecek.

Ayrıca, halen çocuğu mecburi ilköğretim çağına gelmemiş olan memurlar da, çocuğunun mecburi ilköğretim çağının başlayacağı tarihi takip eden aybaşına kadar bu haktan yararlanabilecek.

Bakanlar Kurulu kararı şart mı?

Yarım zamanlı çalışma hakkına ilişkin maddenin son fıkrasında;

-Bu hakkının kullanımına ilişkin usul ve esasları belirlemeye,

-Bu haktan yararlanamayacak memurları; hizmet sınıfı, kadro unvanı, kurum veya teşkilat bazında birlikte veya ayrı ayrı belirlemeye

Bakanlar Kurulunun yetkili olduğu belirtilmiştir.

Söz konusu fıkraya baktığımızda, bu hakkın kullanımına ilişkin usul ve esaslar ile bu haktan yararlanamayacak olanların belirlenmesi konusundaki yetki her ne kadar Bakanlar Kuruluna bırakılmış ise de, Bakanlar Kurulu kararı olmadan bu hakkın kullanılamayacağına veya Bakanlar Kurulunun mutlaka usul esas ve yasak belirlemesi gerekeceğine dair bir sonucun söz konusu hükümden anlaşılmadığını değerlendirmekteyiz.

Zira Bakanlar Kuruluna belirleme yetkisi veren hükümde, “ … belirlemeye Bakanlar Kurulu yetkilidir.” denilmiştir. Buna göre, Bakanlar Kurulu gerek duyduğu zaman bu yetkisini kullanabilecek, değiştirebilecek ya da kullanmayabilecektir.

Bu itibarla, Bakanlar Kurulunun bu konuda yetki kullanmamasının ya da geç kullanmasının, Kanun ile tanınan yarım zamanlı çalışma hakkının kullanımına engel olmayacağını; Bakanlar Kurulunun bu yetkisini kullanması durumunda ise söz konusu yetkiye dayanılarak ortaya konulacak düzenleme çerçevesinde yarım zamanlı çalışma hakkının kullanılabileceğini; netice itibariyle de, Bakanlar Kurulu kararı çıkmadan da yarım zamanlı çalışma hakkından yararlanılabileceğini düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.