logo yeni

MEMUR, HANGİ HALLERDE İSTİFA ETMİŞ SAYILIR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

istifaKurumlarına başvurarak istifa etmeleri mümkün olan Devlet memurları, istifa etmek istemeseler bile bazı hallerde istifa etmiş sayılabilmektedirler.

Devlet memurlarının istifa etmiş sayıldığı (çekilmiş sayıldığı, müstafi sayıldığı) hallerde, görevleriyle ilişikleri kesilmekte ve yeniden memuriyete dönebilmeleri, ancak belli sürelerin geçmiş olması halinde söz konusu olabilmektedir.

Devlet memurunun, herhangi bir başvuruda bulunup bulunmadığına bakılmaksızın istifa etmiş sayıldığı hallere, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun çeşitli maddelerinde yer verilmiştir.

Memurun istifa etmiş sayıldığı haller

657 sayılı Kanuna göre, memurun istifa etmiş sayıldığı bazı haller şunlar:

-Kurumu (amiri) tarafından kabul edilebilecek bir mazereti olmadan veya kurumundan (amirinden) izin almadan, görevine 10 gün süre ile kesintisiz gitmeyen memur istifa etmiş sayılır.

-Bir mazerete istinaden aylıksız izin kullanmakta olan memur, aylıksız izin süresi bitmeden önce söz konusu mazeretinin ortadan kalkması durumunda, 10 gün içinde görevine dönmezse istifa etmiş sayılır.

-Herhangi bir sebeple aylıksız izin kullanan memur, aylıksız izin süresi bitiminde görevine dönmezse istifa etmiş sayılır.

-Mesleklerine ait hizmetlerde yetiştirilmek, eğitilmek, bilgilerini artırmak veya staj yapmak üzere, kurumlarınca açılacak seçme veya yarışma sınavlarında başarı göstererek ya da dış burslara dayanılarak (şahsen özel burs sağlayanlar dahil) yurt dışına gitmesine izin verilen memur, izin süresi bitiminde görevine dönmezse istifa etmiş sayılır.

-Başka yerdeki bir göreve naklen atanan ve atama emrini tebellüğ tarihinden itibaren 15 gün içerisinde o yere hareket edip belli yol süresini izleyen iş gününde görevine başlamayan memur, kendisine tanınacak aylıksız 10 günlük süre sonunda da belge ile ispatı mümkün zorlayıcı sebepler olmaksızın yeni görevine başlamazsa istifa etmiş sayılır.

İstifa etmiş sayılan memurun yeniden memur olabilmesi için gerekli süre

657 sayılı Kanuna göre istifa etmiş sayılanlar, en az 1 yıl geçmedikçe yeniden Devlet memuriyetine alınmazlar. (Bekleme süresinin dolmuş olması, memuriyete dönmek için tek başına yeterli olan bir husus değildir)

Öte yandan, devir ve teslimle yükümlü olan ve bu yükümlülükleri devam ederken çekilmiş sayılan memurlar, en az 3 yıl geçmedikçe yeniden memuriyete dönemezler.   

Ayrıca, olağanüstü hal, sıkıyönetim, seferberlik ve savaş hallerinde veya genel hayata müessir afetlere uğrayan yerlerde görev yapan memurların çekilmiş sayıldığı hallerde, bir daha Devlet memuriyetine alınmayacağını değerlendirmekteyiz.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.