logo yeni

MASRAFLARI BAŞKA KURUM KARŞILIYORSA GEÇİCİ GÖREV HARCIRAHI ÖDENMEZ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

harcirah 2Yurtdışında geçici görevle gönderilen ve bu görev süresince tüm giderleri yurtdışındaki bir kuruluş tarafından karşılanan personele, bu görevlendirme nedeniyle yurtdışı geçici görev yolluğu ödenmesi gerektiği yönünde verilen Mahkeme kararı, Danıştay tarafından kanun yararına bozuldu.

Milli Eğitim Bakanlığında Eğitim Denetmeni olarak görev yapan ve Japonya'da yürütülen bir eğitim faaliyetine katılmak üzere görevlendirilen personele, bu görevlendirmeden dolayı yurtdışı geçici görev yolluğu ödenmemesi üzerine dava açılmıştı.

Davaya bakan İdare Mahkemesi, dava konusu işlemde hukuka aykırılık bulunmadığı gerekçesiyle davanın reddine hükmetmiş; davacının itirazı üzerine davaya bakan Bölge idare Mahkemesi ise davacının gidiş-dönüş uçak ve Japonya'daki transferler ile yeme, içme, konaklama giderleri ve eğitime ilişkin tüm giderleri ilgili onay çerçevesinde Japonya’daki bir kuruluş tarafından karşılanmış ise de, bu kuruluş tarafından davacıya herhangi bir ödeme yapılmadığı ve söz konusu ihtiyaçların kısmen veya tamamen karşılanması halinde gündelik miktarının daha az verilmesi hususunda da davacının yazılı bir beyanının olmadığı değerlendirmesinden hareketle, davacıya yolluk ödenmemesi işleminde hukuka uyarlık bulunmadığına hükmetmiş; karar düzeltme talebini de reddetmişti.

Bölge İdare Mahkemesi kararının hukuka aykırı olduğu belirtilerek kanun yararına bozulmasının istenilmesi üzerine konuyu değerlendiren Danıştay 2. Dairesi;

-Yolluk ödemesinin, kamu hizmetinin gerektirdiği durumlarda bu hizmet için görevlendirilen kişilerin katlanacakları giderleri karşılamak üzere yapılan parasal bir idari işlem olduğunu, dolayısıyla harcıraha hak kazanmada görevlendirmenin tek başına yeterli bir unsur olmayacağı ve aynı zamanda kamu görevlisinin bu görevlendirme nedeniyle maddi açıdan bir külfete katlanması gerektiğini

-Dava konusu olayda, görevlendirme nedeniyle davacıya ait maddi külfetin Japonya’daki kuruluş tarafından karşılandığı, dolayısıyla bu görevlendirme süresi için ayrıca yurtdışı geçici görev yolluğu ödenmesine yasal olarak olanak bulunmadığını

belirterek, davacıya söz konusu görevlendirme nedeniyle yurt dışı geçici görev yolluğu ödenmemesinde hukuka aykırılık bulunmadığına hükmetti.

Danıştay Kararı için tıklayınız ...

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.