logo yeni

KARAR VERME SÜRESİ GEÇTİKTEN SONRA DİSİPLİN CEZASI VERİLEBİLİR Mİ?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplinDevlet memuru hakkında yürütülen soruşturma tamamlandığı halde, kendilerine tanınan karar verme süresi geçtikten sonra ilgili disiplin amiri ya da disiplin kurulu tarafından disiplin cezası verildiği durumlara da rastlanmaktadır.

Disiplin uygulamalarında, soruşturma zamanaşımı süresi ve ceza verme zamanaşımı sürelerinin yanı sıra disiplin amirlerine ve disiplin kurullarına tanınan karar verme süreleri de söz konusudur.

Memur hakkında disiplin cezasını verecek olan disiplin amiri veya disiplin kurulunun, 657 sayılı Kanunda belirlenen zamanaşımı süreleri içerisinde olmakla birlikte, kendilerine tanınan süre geçtikten sonra karar vermeleri, uygulamada farklı değerlendirmelere konu olabilmektedir.

Disiplin uygulamalarında zamanaşımı süresi 

657 sayılı Kanun, hangi süreler geçtikten sonra ceza verme yetkisinin zaman aşımına uğrayacağı açıkça ifade edilmiştir. Kanundaki hükümlere göre;

-Uyarma, kınama, aylıktan kesme ve kademe ilerlemesinin durdurulması cezalarından birini gerektiren fiil ve halleri işleyen memurlar hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren bir ay içinde disiplin soruşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

-Memurluktan çıkarma cezası gerektiren fiil ve halleri işleyen memurlar hakkında, bu fiil ve hallerin işlendiğinin öğrenildiği tarihten itibaren altı ay içinde disiplin kovuşturmasına başlanmadığı takdirde disiplin cezası verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

-Disiplin cezasını gerektiren fiil ve hallerin işlendiği tarihten itibaren  en geç iki yıl içinde disiplin cezası verilmediği takdirde, ceza verme yetkisi zamanaşımına uğrar.

Disiplin uygulamalarında karar süresi

657 sayılı Kanun;

**Disiplin amirlerinin; uyarma, kınama ve aylıktan kesme cezalarını soruşturmanın tamamlandığı günden itibaren 15 gün içinde vermek zorunda olduklarına,

**Kademe ilerlemesinin durdurulması cezasını gerektiren hallerde, soruşturma dosyasının kararını bildirmek üzere yetkili disiplin kuruluna 15 gün içinde tevdi edileceğine ve disiplin kurulunun da dosyayı aldığı tarihten itibaren 30 gün içinde soruşturma evrakına göre kararını bildireceğine,

**Memurluktan çıkarma cezası konusunda disiplin amirleri tarafından yaptırılan soruşturmaya ait dosyanın, memurun bağlı bulunduğu kurumun yüksek disiplin kuruluna tevdiinden itibaren en geç 6 ay içinde bu kurul tarafından karara bağlanacağı

hüküm altına alınmıştır.

Hangi süreler disiplin cezasını etkilemektedir?

“Disiplin cezası verme yetkisinin” hangi süreler geçtikten sonra ortadan kalkacağı 657 sayılı Kanunda belirtilmiş olup, bu süreler içerisinde kalmak kaydıyla disiplin cezası verilmesinin mümkün olduğunu değerlendirmekteyiz.

Öte yandan, disiplin soruşturmasının tamamlanmasından sonra, disiplin cezası verilmesi konusunda ilgili amir ya da kurullar tarafından belli bir süre içerisinde karar verilmesi gerektiği hususu da Kanunda düzenlenmiş olmakla birlikte, burada sözü edilen sürelerin; disiplin cezası verme yetkisine veya ceza verme yetkisinin ortadan kalkmasına dair süreler olmadığını, ancak ilgili amir veya kurullara görevlerini belli bir süre içerisinde yapma konusunda sorumluluk yüklediğini yani idari işleyişe ilişkin süreler olduğunu düşünmekteyiz.

Bu çerçevede;

-Zamanaşımı sürelerinin geçirilmemiş olması kaydıyla, disiplin cezası kararı vermeye ilişkin süreler geçmiş olsa bile, disiplin cezası verilmesinin mümkün olacağını,

-Disiplin cezasına ilişkin kararını geç vermek suretiyle görevlerini süresi içerisinde yapmayan amir veya kurul üyeleri hakkında disiplin hükümlerinin işletilmesi gerekeceğini,

Soruşturma zamanaşımı geçtikten sonra disiplin cezası verilmesine ilişkin örnek Karar için tıklayınız …

Disiplin cezası verme süresi geçtikten sonra memura ceza verilmesine ilişkin örnek Karar için tıklayınız … 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.