logo yeni

AİLE HEKİMLERİNİN SÖZLEŞME FESHİ ZORLAŞTIRILDI

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

saglik2Resmi Gazete’de yayınlanan "Aile Hekimliği Ödeme Ve Sözleşme Yönetmeliğinde Değişiklik Yapılmasına Dair Yönetmelik" ile aile hekimlerinin görevine son verme zorlaştırıldı.

Yayınlanan yönetmeliğe göre, bir sözleşme dönemi içinde, verilen ihtar puanlarının iki yüz puana ulaşması hâlinde sözleşme vali tarafından sona erdirilebilecek. Önceki düzenlemeye göre, ihtar puanlarının yüz puana ulaşması yeterli olmaktaydı.

Ayrıca, mali yıl başladıktan sonra sözleşme imzalayan aile hekimlerinin ve aile sağlığı elemanlarının ihtar puanı şöyle hesaplanacak:

-Sözleşme dönemi sonuna kadar kalan sürenin iki yıllık çalışma süresine oranının, iki yüz puan ile çarpılmasıyla bulunacak puan

AİLE HEKİMLİĞİ ÖDEME VE SÖZLEŞME YÖNETMELİĞİNDE DEĞİŞİKLİK YAPILMASINA DAİR YÖNETMELİK

MADDE I- 24/12/2010 tarihli ve 2010/1237 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Aile Hekimliği Ödeme ve Sözleşme Yönetmeliğinin 14 üncü maddesinin üçüncü ve beşinci fıkralarında yer alan “yüz” ibareleri “iki yüz” şeklinde değiştirilmiş ve aynı maddenin üçüncü fıkrasına aşağıdaki cümleler eklenmiştir.

“Mali yıl başladıktan sonra sözleşme imzalayarak göreve başlayan aile hekimi ve aile sağlığı elemanlarının ise sözleşme dönemi sonuna kadar kalan sürenin iki yıllık çalışma süresine oranının, iki yüz puan ile çarpılmasıyla bulunacak puana ulaşması halinde ihtaren sözleşmeleri sona erdirilir. Hesaplamada kesirler tama iblağ edilir.”

MADDE 2- Sayıştayın görüşü alınarak hazırlanan bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu Yönetmelik hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.