logo yeni

7 OCAK 2015 ÖNCESİ EMEKLİ OLANLARI SEVİNDİRECEK KARAR

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

emekli 4Emekli ikramiyesine 30 yıl sınırlaması getiren düzenlemenin Anayasa mahkemesi tarafından iptal edilmesi üzerine, 7 Ocak 2015 tarihinden önce emekli olanların, 30 yıldan fazla süreler için alamadıkları ikramiye konusunda açılan bir dava, temyiz aşamasında Danıştay tarafından karara bağlandı.

5434 sayılı T.C. Emekli Sandığı Kanunu kapsamında emekli aylığı bağlanarak 30 fiili hizmet yılı üzerinden emekli ikramiyesi ödenen bir kişinin, 30 yıl sınırlamasını iptal eden Anayasa Mahkemesi kararı üzerine 30 fiili hizmet yılından fazla geçen süreleri için emekli ikramiyesi ödenmesi isteğiyle yaptığı başvuru SGK tarafından reddedilmişti.

Bu işleme karşı açılan davaya bakan Ankara 12. İdare Mahkemesi; davacının var olan ve önceki mevzuat ile elinden alınan hakka Anayasa Mahkemesinin kararı ile yeniden kavuştuğu, geçmişte elde edemediği bir hakkı talep edebileceği gerekçesiyle dava konusu işlemin iptaline; 30 fiili hizmet yılından fazla hizmet süreleri için emekli aylığının bağlandığı tarihte yürürlükte bulunan değerler dikkate alınarak hesaplanacak emekli ikramiyesi tutarının başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesine karar vermişti.

Karara karşı SGK ve Davacı tarafından yapılan temyiz başvurularını değerlendiren Danıştay 11.Dairesi;

-Anayasa Mahkemesinin iptal kararı ile, 30 yılın üzerinde bulunan hizmet süresi için emekli ikramiyesi ödenmemesine ilişkin işlemin yasal dayanağını ortadan kaldırmış olduğu,

-Anayasa Mahkemesince verilen iptal kararlarının geriye yürümeyeceği kuralının, iptal edilen hükümlere göre kazanılmış olan, doğumu anında hukuka uygun olarak tamamlanmış ve böylece kişiye özgü, lehe sonuçlar doğurmuş, daha sonra mevzuat değişikliği veya işlemin geri alınması gibi nedenlere rağmen, hukuk düzenince korunması gereken haklara yönelik olduğu, Anayasa'ya aykırı bulunarak iptal edilmiş bir düzenlemeyle ilgili uyuşmazlıkların, Anayasaya aykırılığı saptanmış hükümler dikkate alınarak çözümlenmelerinin Anayasa’nın üstünlüğü ve hukuk devleti ilkesine aykırılık teşkil edeceği,

-30fiili hizmet yılından fazla süreler için emekli ikramiyesi ödenmesine engel olan yasal düzenlemenin, Anayasa Mahkemesince iptal edilmesi nedeniyle oluşan yeni hukuki duruma göre, davacıya30 yılın üzerinde bulunan hizmet süresi için emekli ikramiyesi ödenmesi gerektiği

değerlendirmelerinde bulunularak,

**30 fiili hizmet yılından fazla sürelere ilişkin ikramiyenin ödenmemesi yönündeki işlemin iptali ve

**30 fiili hizmet yılından fazla süreler için emekli aylığının bağlandığı tarihte yürürlükte bulunan aylık bağlamaya esas tutar dikkate alınarak hesaplanacak emekli ikramiyesi tutarının başvuru tarihinden itibaren hesaplanacak yasal faizi ile birlikte ödenmesi

yönünde verilen İdare Mahkemesi kararının Onanmasına hükmetti.

Ancak, bu karar sadece davayı açan kişiyi ilgilendirdiğinden, 30 yıldan fazla hizmetleri için ikramiye alamamış tüm emeklilere ve hak sahiplerine ödeme yapılması imkanı vermemektedir. Bu durumda olanlar, SGK’ya başvuruda bulunduklarında Danıştayın bu kararını da gerekçe göstererek talepte bulunabilirler. SGK’nın talepleri reddetmesi durumunda ise iadri yargıda dava açılması gerekecek.

Danıştay Kararı için tıklayınız …

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.