logo yeni

AŞÇILARIN TH SINIFINA GEÇMESİ TEKLİF EDİLDİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

asci 3İstanbul milletvekili Mahmut Tanal tarafından hazırlanan ve TBMM Başkanlığına sunulan kanun teklifi ile kamuda çalışan aşçıların TH sınıfına geçirilmesi öngörüldü.

Tanal kanun teklifinin gerekçesinde, kamuda çalışan aşçıların 657 Sayılı Devlet Memurları Kanununa göre yardımcı hizmetler kadrosunda çalıştıklarını belirterek, yardımcı hizmetler sınıfı dâhilindeki alanlarda üst düzey eğitim veya belirli klasmandaki okullardan mezun olma gibi şartlar aramadığı halde, kamuda çalışan aşçılardan yeterlilik istendiğini ve Anadolu Turizm Meslek Lisesi veya Yüksekokul mezunu olma gibi şartlar arandığını vurguladı.

Tanal teklifinde, aşçılık mesleğinin yeterli derecede bir bilgi birikimi ve beceriyi gerektirdiğinin açık ve net olduğunu, son yıllarda birçok üniversitenin aşçılık bölümünü eğitim alanları içerisine dâhil ettiğini ve bu bağlamda aşçılık mesleğinin bilgi, beceri ve eğitim gerektiren bir meslek olması nedeniyle kamuda çalışan aşçıların sınıflandırma anlamında yardımcı hizmetler sınıfından çıkarılarak teknik hizmetler sınıfına dâhil edilmesi gerektiğini belirtti.

657 SAYILI DEVLET MEMURLARI KANUNU’NDA DEĞİŞİKLİK YAPILMASI HAKKINDA KANUN TEKLİFİ

MADDE 1- 14/07/1965 tarih ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 36Tncı maddesinin 1. fıkrasının II. Bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

“Bu Kanunun kapsamına giren kurumlarda meslekleriyle ilgili görevleri fiilen ifa eden ve meri hükümlere göre yüksek mühendis, mühendis, yüksek mimar, mimar, jeolog, hidrojeolog, hidrolog, jeofizikçi, fizikçi, kimyager, matematikçi, istatistikçi, yöneylemci (hareket araştırmacısı), matematiksel iktisatçı, ekonomici, Aşçı, ve benzeri ile teknik öğretmen okullarından mezun olup da, öğretmenlik mesleği dışında teknik hizmetlerde çalışanlar, Mimarlık ve mühendislik fakültesi veya bölümlerinden mezun şehir plancısı, yüksek şehir plancısı, yüksek bölge plancısı, 3437 ve 09/05/1969 tarih 1177 sayılı kanunlara göre tütün eksperi yetiştirenler ile müskirat ve çay eksperleri, fen memuru, yüksek tekniker, tekniker-teknisyen ve emsali teknik unvanlara sahip olup en az orta derecede mesleki tahsil görmüş bulunanlar Teknik Hizmetler sınıfını teşkil eder.”

MADDE 2- Bu Kanun yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

MADDE 3- Bu kanun hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.