logo yeni

MEMUR VE YAKINLARINA AİT CENAZE GİDERLERİNİN HANGİLERİ KARŞILANIR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

cenazeMemurun kendisinin, memurun eşinin veya memurun bakmakla yükümlü olduğu yakınının ölümü hallerinde, cenaze masraflarının tamamının veya bir kısmının memurun kurumu tarafından karşılanması mümkün olabilmektedir.

657 sayılı Devlet Memurları Kanunu; Devlet memurlarının ölümü halinde cenaze giderlerinin kurumlarınca ödeneceğini, ayrıca yurt dışında görevli iken ölen memurlar ile yurt dışında sürekli görevlerde bulunan memurların eşleri, bakmakla yükümlü oldukları ana, baba ve çocuklarının cenazelerini yurda getirmek için yapılması zorunlu olan giderlerin kurumlarınca karşılanacağını hükme bağlamıştır.

Cenaze masrafları karşılanacak olanlar

657 sayılı Devlet Memurları Kanununda yer alan hükümlere göre;

-Devlet memurunun ölümü halinde cenaze giderleri, memurun kurumu tarafından karşılanır.

-Yurt dışında görevli iken (geçici veya sürekli görevle) ölen Devlet memurunun cenazesinin yurda getirilmesi için yapılması zorunlu olan giderler, memurun kurumu tarafından karşılanır.

-Yurt dışında sürekli görevli olan Devlet memurunun; eşinin veya bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarının ölümü halinde, cenazelerinin yurda getirilmesi için yapılması zorunlu olan giderler, memurun kurumu tarafından karşılanır.

Ödenecek olan cenaze masrafları

**Devlet memurunun cenazesinin başka bir yere nakil masrafları da dahil olmak üzere, cenaze için yapılacak masrafların tamamı kurumları tarafından karşılanır.

Sürekli görevle veya geçici görevle veyahut yetiştirilmek, eğitilmek, bilgisini artırmak, staj yapmak amacıyla yurt dışında bulunan memurun ölümü halinde, cenazelerinin yurda getirilmesi için yapılması zorunlu olan giderler de dahil olmak üzere yapılacak cenaze giderlerini memurun kurumu karşılar. Ancak, sayılan haller dışındaki bir sebeple yurt dışında bulunurken ölen memurun cenazesinin yurda getirilmesi için yapılacak masraflar memurun kurumu tarafından karşılanmaz.

Cenaze masrafı, ölüm olayının meydana geldiği yerde, ölünün gömülmesi ile ilgili yapılması gereken masrafları içerir. Bu nedenle çelenk, törene ait taşıt giderleri ve benzeri tören harcamaları cenaze gideri kapsamında değerlendirilmemektedir.

Ölen memurun başka bir yerde defni gerekiyorsa (ailenin talebi üzerine), defin yerindeki cenaze masrafları ile defin zamanına kadar ölünün korunması (tahnit) için yapılacak giderler ve cenazeye ait zorunlu nakil giderleri, belediyelerce onaylanacak faturalara istinaden ödenir.

Memurun yurt dışından getirilecek cenazesi için yapılacak zorunlu giderler; ölünün korunmasına ilişkin işlem giderlerini ve yurtta gömüleceği yere kadar olan normal ve zorunlu nakil giderlerini kapsar. Cenazeye ilişkin olarak yurt dışında yapılmış olan giderlerin memurun kurumu tarafından ödenebilmesi için bu giderlere ait belgelerin mahalli rayice uygunluğunun yetkili misyon şefliği tarafından onaylanmış olması gerekir.

**Eşi veya bakmakla yükümlü olduğu ana, baba ve çocuklarının ölümü halinde cenaze giderinin memurun kurumu tarafından karşılanması, ancak memurun yurt dışında sürekli görevle bulunuyor olması ve ölenin de yurt dışında bulunması halinde mümkün olabiliyor. Öte yandan, bu kişilerin cenazelerinin yurda getirilmesi için yapılması zorunlu olan masraflar dışındaki cenaze masrafları, memurun kurumu tarafından karşılanmaz.

Cenaze masrafları kime ödenir?

Sağlık kurumunda tedavi görmekte iken ölenler bu kurumlar tarafından defnedilmiş ise, ibraz edecek faturaya istinaden cenaze giderleri bu kurumlara ödenir.

Ölenin ailesi veya yakınları tarafından defin işlemi gerçekleştirilmiş ise, gösterecekleri belgelere istinaden cenaze giderleri bu yakınlarına ödenir.

Cenazenin defin işlemleri memurun kurumu tarafından yapılmış ise, kimseye cenaze masrafı ödenmez. 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.