logo yeni

DEVLET MEMURU NE YAPARSA KINAMA CEZASI ALIR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

disiplin 4Devlet memurlarına disiplin cezası verilmesini gerektirecek fiil ve haller ağırlık derecelerine göre beş gruba ayırmış ve en hafif ikinci ceza olarak da “kınama” cezası düzenlenmiştir.

Kınama cezası hafif bir ceza olarak görünse de, bu cezayı alan memur için çeşitli sıkıntılara neden olabilmektedir.

Kınama cezası

“Memura, görevinde ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesi” anlamına gelen kınama cezasını gerektiren fiil ve halleri işleyen Devlet memurları hakkında; bazen kınama cezası şeklinde uygulanırken, geçmiş hizmetleri sırasındaki çalışmaları olumlu olan ve ödül veya başarı belgesi alan memurlar için bir derece hafif olan uyarma cezası şeklinde de uygulanabilmekte ve bazen de tekerrür nedeniyle bir derece ağır olan aylıktan kesme cezasının uygulanması söz konusu olabilmektedir.

657 sayılı Kanun, kınama cezasını gerektiren fiil ve halleri tek tek saymıştır. Ancak, sayılan bu fiil ve hallerin yanı sıra, bir alt ceza olan uyarma cezasını gerektiren fiil ve hallerden dolayı (tekerrür uygulaması) ve aylıktan kesme cezası verilmesini gerektiren fiil ve hallerden dolayı (bir alt ceza uygulaması) da memurun kınama cezası alabildiğini söyleyebiliriz.

Bu yazımızda, alt ve üst ceza hallerine değinmeden sadece doğrudan kınama cezası verilmesini gerektiren fiil ve haller ile bunların etkilerine değinilecektir.

Kınama cezasını gerektiren fiil ve haller

Memur;

-Verilen emir ve görevlerin tam ve zamanında yapılmasında, görev mahallinde kurumlarca belirlenen usul ve esasların yerine getirilmesinde, görevle ilgili resmi belge, araç ve gereçlerin korunması, kullanılması ve bakımında kusurlu davranırsa,

-Eşinin, reşit olmayan veya mahcur olan çocuklarının kazanç getiren sürekli faaliyetlerini belirlenen sürede kurumuna bildirmezse,

-Görev sırasında amire hal ve hareketi ile saygısız davranırsa,

-Hizmet dışında Devlet memurunun itibar ve güven duygusunu sarsacak nitelikte davranışlarda bulunursa,

-Devlete ait resmi araç, gereç ve benzeri eşyayı özel işlerinde kullanırsa,

-Devlete ait resmi belge, araç, gereç ve benzeri eşyayı kaybederse,

-İş arkadaşlarına, maiyetindeki personele ve iş sahiplerine kötü muamelede bulunursa,

-İş arkadaşlarına ve iş sahiplerine söz veya hareketle sataşırsa,

-Görev mahallinde genel ahlak ve edep dışı davranışlarda bulunursa ve bu tür yazı yazarsa, işaret, resim ve benzeri şekiller çizer ve yaparsa,

-Verilen emirlere itiraz ederse,

-Borçlarını kasten ödemeyerek hakkında yasal yollara başvurulmasına neden olursa,

-Kurumların huzur, sükûn ve çalışma düzenini bozarsa,

-Yetkili olmadığı halde basına, haber ajanslarına veya radyo ve televizyon kurumlarına bilgi veya demeç verirse

kınama cezası alır.

Kınama cezasının memur için olumsuz etkilerinden bazıları

Kınama cezasının memur için bazı olumsuz etkileri olabilmektedir. Burada sadece ilave kademe ilerlemesine ve eğitim durumu itibariyle yükselinebilecek derecenin üstüne yükselmeye etkisinden söz edilecektir.

*İlave kademe almaya etkisi: 657 sayılı Kanun, son 8 yıl içinde herhangi bir disiplin cezası almayan memura, aylık derecesinin yükseltilmesinde dikkate alınmak üzere 1 kademe ilerlemesi verilmesine hükmetmiş olduğundan, kınama cezası alan memur (2011 yılı ve sonrasında) emsali personelin ulaşacağı derecelere/kademelere 8 yıl daha geç ulaşacaktır.

**Üst dereceye yükselmeye etkisi: 657 sayılı Kanun, eğitim durumu itibariyle yükselebileceği en üst derecenin 4 üncü kademesinden aylık almaya hak kazanan memurlardan, son 8 yıl içerisinde disiplin cezası almamış olanların bir üst dereceye yükselmesine hükmetmiş olduğundan, kınama cezası alan memurun (2011 yılı ve sonrasında) eğitim durumu itibariyle yükselebileceği en üst derecenin üstündeki dereceye yükselmesi gecikecektir.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.