logo yeni

MEMURA LOJMAN TAHSİS EDİLİRKEN, PUANLAMA NASIL YAPILIYOR?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

lojman 2Kamu konutlarından “sıra tahsisli” olanlarda oturacakların belirlenmesi, bazı kriterlere göre yapılan puanlama sonucuna göre olmaktadır.

Sıra tahsisli konut, kamu konutlarına ilişkin mevzuat (Kanun ve Yönetmelik) çerçevesinde ilgili kurum personeline tahsis edilen çeşitli konut tahsis türlerinden biridir. Bu kamu konutları, kamu personelinin belli kriterlere göre puanlandırılması suretiyle oluşturulan sıralamaya göre kendilerine tahsis edilmesi nedeniyle, sıra tahsisli konut olarak isimlendirilmiştir.

Sıra tahsisli konutların puanlandırma kriterleri

Kurumlarına ait sıra tahsisli konutlardan yararlanmak isteyen kamu görevlilerinin yapacakları başvurular, ilgili kurumda oluşturulan konut dağıtım komisyonu tarafından değerlendirilir.

Bu komisyonlar, personelin hakkında yapılan puanlandırmaya göre belirlenen sıralamaya göre ilgili personele lojman tahsisini yapar. Personelin puanının aynı olması durumunda; hizmet süresi fazla olana konut tahsisi yapılır, hizmet sürelerinin eşit olması durumunda ise komisyon tarafından ad çekme suretiyle konut tahsisi yapılır.

PUAN VERİLME SEBEBİ PUAN
Görevinde başarılı olanlardan sicili çok iyi veya iyi olan personele +10 puan
Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda geçen hizmet süresinin her yılı için +5 puan
Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve kuruluşlarda daha önce konuttan yararlandığı her yıl için -3 puan
Personelin eşi için +6 puan
Personelin kanunen bakmakla yükümlü olduğu çocuklarının her biri için (en çok 2 çocuk) +3 puan
Personelin, eşi ve çocukları dışında, kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve konutta birlikte oturacağı her aile ferdi için +1 puan
Personelin, kendisinin (aylık ve özlük haklarına ilişkin gelirleri hariç)  ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinin, konut kira gelirleri dışındaki diğer tüm sürekli gelirlerinin yıllık toplamının, 15.000 gösterge rakamının memur maaş katsayısı ile çarpımı sonucu bulunacak miktarı geçerse (2016 yılı ilk 6 ayında geçerli olan katsayıya göre 1332 TL’ yi geçerse) -1 puan
Kamu Konutları Kanunu kapsamındaki kurum ve  kuruluşlarda konut tahsisi için beklenilen her yıl için +1 puan
Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, konutun bulunduğu il veya ilçenin belediye ve mücavir alan sınırları içinde oturmaya elverişli konutu olanların her konutu için -15 puan
Personelin kendisinin, eşinin, çocuğunun ve kanunen bakmakla yükümlü olduğu ve konutta birlikte oturacağı aile fertlerinden, aynı il veya ilçede mücavir alan sınırları dışında kalan yerler ile başka il veya ilçelerde oturmaya elverişli konutu olanların her konutu için -10 puan

 Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.