logo yeni

TOPLU SÖZLEŞMEDE ÇALIŞMA YAPILACAĞI BELİRTİLEN 27 KONU VE GERÇEKLEŞENLER

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

toplu eylem2015 yılında imzalanan ve 2016-2017 yıllarını kapsayan Toplu Sözleşmede, gerçekleştirilmesi için çalışma yapılacağı karara bağlanan 27 konudan sadece 1 tanesine yönelik adım atılmış bulunuyor.

“Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme”de, kamu görevlileri hakkında 2016 ve 2017 yıllarında geçerli olacak bazı düzenlemeler belirlenirken, bazı hususlarda ise çalışma yapılması kararlaştırılmıştı.

Ancak, 2013 yılında imzalanan Toplu Sözleşmede yer alan ve üzerinde çalışma yapılacağı belirtilen hususlardan bazılarının bugüne kadar halen gerçekleşmemiş olması, Toplu Sözleşmede gerçekleşmesi için çalışma yapılacağı belirtilen konulara yönelik endişe yaratmaktadır. Konuya ilişkin haberimiz için tıklayınız …

2015 yılında imzalanan Toplu Sözleşmede, gerçekleştirilmesi için çalışma yapılacağı karara bağlanan hususlardan olan “Cuma günü öğle tatili” konusunda, 8 Ocak 2016 tarihinde Başbakanlık Genelgesi çıkarıldı. Ayrıntılar için tıklayınız …

Gerçekleştirilmesi için çalışma yapılacağı karara bağlanan diğer hususlarda ise henüz somut bir çalışma söz konusu değil.

Gerçekleşmesi için üzerinde çalışma yapılacak olan konular

2015 yılında imzalana Toplu sözleşmede, gerçekleşmeleri için çalışma yapılacağı belirtilen ve henüz gerçekleşmeyen konular şunlar:

-KİT sözleşmeli personelinin temel ücretleri: KİT’lerde 399 sayılı KHK kapsamında görev yapan sözleşmeli personel pozisyonlarına ilişkin temel ücret gruplarının 31/1/2016 tarihine kadar yeniden düzenlenmesi.

-Büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlük daire başkanlarının ek göstergesi: GİH sınıfına dahil büyükşehir belediyeleri daire başkanları için ilgili mevzuatına göre uygulanan ek gösterge rakamından, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere büyükşehir belediyelerine bağlı genel müdürlüklerin daire başkanlarının da yararlanması.

-Üniversite genel sekreter yardımcılarının ek göstergesi: GİH sınıfına dahil üniversite daire başkanları için ilgili mevzuatında öngörülen ek gösterge rakamından, 1/1/2016 tarihinden geçerli olmak üzere üniversite genel sekreter yardımcılarının da yararlanması.

-İşçilerin memur kadrosuna veya sözleşmeli pozisyona geçirilmesi: Kamu kurum ve kuruluşlarının fabrika, şantiye, atölye, çiftlik ve arazi gibi işçi istihdamının zorunlu olduğu yerlerde istihdam edilen işçiler hariç olmak üzere, ilgili yer ve birimlerinde memur veya sözleşmeli personel eliyle yürütülmesi gereken işlerde sürekli işçi kadrolarında çalışmakta olanların, KİT’lerde sözleşmeli personel pozisyonlarına, diğer idarelerde ise memur kadrolarına geçirilmesi.

-Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu personeli: Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumunda sözleşmeli statüde çalışan personelin kadroya geçirilmesi.

-4/C personele kadro: 657 sayılı Kanunun 4/C maddesi kapsamında tam zamanlı çalışan geçici personelin sözleşmeli personel pozisyonlarına geçirilmesi.

-Geçici personelin sürekli çalışması: Türkiye İstatistik Kurumunda tam zamanlı olarak istihdam edilen geçici personelin, emekli oluncaya kadar çalışabilmesi.

-KİT sözleşmeli personelinin yıllık izinleri: KİT’lerde sözleşmeli personel pozisyonlarında istihdam edilen personelin yıl içinde kullanamadıkları yıllık izinlerinin ertesi yıla devredilmesi.

-Havacılık tazminatı ödenmesi: Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğü personelinden Avrupa Hava Seyrüsefer Emniyeti Teşkilatı prensipleri çerçevesinde personel maliyetleri karşılanan personelin kadro ve pozisyonlarının döner sermayeye aktarılması ve söz konusu prensipler çerçevesinde döner sermayeye gelen kaynaktan bu kapsamda yer alan personelin yararlandırılması.

-Yükseköğretim personelinin kadro/görev unvan katsayıları: Yükseköğretim kurumlarında görev yapanların Yükseköğretim Kurumlarında Döner Sermaye Gelirlerinden Yapılacak Ek Ödemenin Dağıtılmasında Uygulanacak Usul ve Esaslara İlişkin Yönetmelikte yer alan kadro/görev unvan katsayılarının artırılması.

-Sağlık personelinin fiili hizmet süresi zammı: Sağlık kurum ve kuruluşlarında görev yapan personelden kimlerin hangi şartlarda ve süreyle fiili hizmet süresi zammından yararlandırılacağının, SGK Başkanlığı bünyesinde oluşturulacak komisyon tarafından sonuçlandırılması.

-PTT’de çalışan başdağıtıcı ve dağıtıcıların çalışma yaş sınırı: PTT’de çalışan başdağıtıcı ve dağıtıcıların çalışma yaş sınırının “55”den “60”a çıkarılması.

-Bazı personelin seyyar görev tazminatı: Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde Bakım ve İşletme Şefliklerinde gişe sistemleri izleme memuru olarak çalışanlardan asli görevleri gereği memuriyet mahalli dışında ve belirli bir görev bölgesi içinde fiilen gezici olarak görev yapanlara seyyar görev tazminatı ödenmesi.

-Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün personel ihtiyacı: Tapu ve Kadastro Genel Müdürlüğünün personel ihtiyacının döner sermaye bütçesinden karşılanması.

-Denetleme memurlarının durumu: Denizcilik Müsteşarlığında (mülga) denetleme memuru kadrolarında görev yapan personelden ilgili KHK uyarınca memur kadrolarına atanmış olanların VHKİ veya bilgisayar işletmeni kadrolarına atanması.

-Teknikerlerin lisans tamamlaması:Tekniker unvanlı kadrolarda bulunan personelin lisans tamamlayabilmelerinin sağlanması.

-OGM personelinin rotasyonu: Orman Genel Müdürlüğü personelinin rotasyona tabi tutulup tutulmayacağının belirlenmesi.

-Yüksek Planlama Kurulu kararı: Kayıt altına alınmış çeşitlere ait tohumlukları üreten kamu kuruluşlarının (KİT) memur ve sözleşmeli personeline; bir yıllık tutarı, bir aylık brüt asgarî ücret tutarının üç katını geçmemek kaydıyla, üretimi teşvik primi ödenmesi.

-Yüksek kurum uzmanlığına atama: Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kadrolu Uzmanlık Yönetmeliğine (mülga) göre Yüksek Kurum ve Kurumlarda mesleğe özel yarışma sınavı ile Uzman Yardımcısı olarak alınıp, 3 yıllık yetişme dönemini takiben özel yeterlik sınavı ile Uzman kadrosuna atanmış olanlardan halen söz konusu kadrolarda bulunanların Yüksek Kurum veya Kurumlardaki Yüksek Kurum Uzmanı kadrolarına atanması.

-İl kültür ve turizm müdürleri: İl kültür ve turizm müdürlerinin il idare kurulu üyeleri kapsamına alınması.

-Usta öğreticiler: Kültür ve Sanat Hizmet kolunda yer alan usta öğretici kadrolarında bulunan personelden lisans mezunu olanların eğitim uzmanı kadrosuna atanması.

-Kültür ve Sanat Hizmet kolu personeli: Kültür ve Sanat Hizmet kolunda yer alan personelin mali haklarının iyileştirilmesi.

-Refakat izni: Refakat izninin kullanılmasına yönelik sorunların giderilmesi.

-Kadro dereceleri: Kadro derecelerine ilişkin çalışma yapılması.

-Sivil memurlar: Sivil memurların hukuki durumlarının belirlenmesi.

-İşçilikte geçen süreler: İşçilikte geçen sürelerin değerlendirilmesi.

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.