logo yeni

2016’DA KURUM YEMEKHANESİNDE YEMEK İÇİN NE KADAR ÜCRET ÖDENECEK?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

yemekKamu kurum ve kuruluşlarında öğle yemeği servisinden faydalanan memurlar ve sözleşmeli personelden, 2016 yılında alınacak günlük yemek bedelinin en az ne kadar olacağı belirlendi.

Memur ve sözleşmeli personelin, bulundukları göreve ilişkin ek gösterge veya brüt sözleşme ücretine göre belirlenen yemek bedelleri, geçen yıla göre %6,67 - %7,20 aralığında değişen oranlarda arttı.

Maliye Bakanlığı, yayımladığı “2016 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği-Sıra No:1” ile, 2016 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan alınacak günlük yemek bedelinin en düşük tutarlarını belirledi.

-Ek göstergeye göre belirlenen ve 2015 yılında en düşük 1,05 TL olan yemek bedeli, %6,67 oranında artışla bu yıl 1,12 TL oldu.

-Sözleşme ücretine göre belirlenen ve 2015 yılında en düşük 1,25 TL olan yemek bedeli, %7,20 oranında artışla bu yıl 1,34 TL oldu.

Maliye Bakanlığı tarafından bugün yayımlanan Tebliğ

2016 YILI MERKEZİ YÖNETİM BÜTÇE UYGULAMA TEBLİĞİ (SIRA NO: 1)

Amaç

MADDE 1 – (1) Bu Tebliğin amacı, 2016 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olan memurlardan ve sözleşmeli personelden alınacak asgâri yemek bedellerine ilişkin esasları belirlemektir.

Kapsam

MADDE 2 – (1) Bu Tebliğ, genel bütçe kapsamındaki kamu idareleri, özel bütçeli idareler, kamu iktisadi teşebbüsleri, döner sermayeli kuruluşlar ve diğer kamu idarelerindeki memurlar ile sözleşmeli personeli kapsar.

Dayanak

MADDE 3 – (1) Bu Tebliğ, 19/11/1986 tarihli ve 86/11220 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Devlet Memurları Yiyecek Yardımı Yönetmeliğinin 4 üncü maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Alınacak bedeller

MADDE 4 – (1) 2016 yılında öğle yemeği servisinden faydalanacak olanlardan en az Ek-1’de belirlenen tutarlar üzerinden günlük yemek bedeli alınır.

Belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespiti

MADDE 5 – (1) Kuruluşlar, personelin kadro veya pozisyon unvanını, hizmetlerinin özelliğini, yemek maliyetlerini ve yemek servisinin farklı mahallerde daha iyi şartlarda sunulması gibi hususları dikkate alarak Ek-1’de belirtilen miktarların üzerinde yemek bedeli tespit edebilir.

Yürürlükten kaldırılan tebliğ

MADDE 6 – (1) 15/1/2015 tarihli ve 29237 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan 2015 Yılı Merkezi Yönetim Bütçe Uygulama Tebliği (Sıra No: 1) yürürlükten kaldırılmıştır.

Yürürlük

MADDE 7 – (1) Bu Tebliğ, 15/1/2016 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere yayımı tarihinde yürürlüğe girer.

EK-1

Alınacak Bedeller

Memurlardan;

15/1/2016 tarihinden

14/1/2017 tarihine kadar

1) Ek göstergesiz görevlerde bulunanlardan 1,12 TL
2) 1100’e kadar (1100 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 1,87 TL
3) 2200’e kadar (2200 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,29 TL
4) 3600’e kadar (3600 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 2,95 TL
5) 4800’e kadar (4800 dahil) ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 3,90 TL
6) 4800’den daha yüksek ek göstergeli görevlerde bulunanlardan 4,33     TL
Sözleşmeli personelden;

15/1/2016 tarihinden

14/1/2017 tarihine kadar

1) Aylık brüt sözleşme ücretleri 2.245 TL kadar (2.245 TL dahil) olanlardan 1,34 TL
2) Aylık brüt sözleşme ücretleri 3.790 TL kadar (3.790 TL dahil) olanlardan 2,29 TL
3) Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.235 TL kadar (5.235 TL dahil) olanlardan 4,11 TL
4) Aylık brüt sözleşme ücretleri 5.235 TL üzerinde olanlardan 5,19 TL

 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

 

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.