logo yeni

ÖĞRENİM DÜZEYİNİN ALTINDAKİ DÜZEYDEN MEMURİYETE GİRENLERİN İNTİBAKI YAPILIR MI?

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

memurlar657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, memur iken üst öğrenimi bitiren veya memuriyetten ayrıldıktan sonra üst öğrenimi bitirip yeniden memuriyete girenler hakkında intibak işlemi yapılacağına hükme bağlamıştır.

İntibak düzenlemesi

Devlet memurlarının, memuriyete giriş derece ve kademelerinin belirlenmesinde esas alınan öğrenim düzeyinde değişiklik olduğunda, son öğrenim durumuna göre memur hakkında intibak işlemi gerçekleştirilmektedir.

657 sayılı Kanunun ilgili düzenlemesine (madde: 36/A/11/d) göre, memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirip yeniden memur olanların intibakı; aynı üst öğrenimi tahsile ara vermeden başlayan ve normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren emsallerinin ulaştıkları derece ve kademeyi aşmamak kaydıyla, bitirdikleri üst öğrenimin giriş derece ve kademesine memuriyette geçirdikleri başarılı hizmet sürelerinin tamamı her yıl bir kademe, her üç yıl bir derece hesabıyla ilave edilmek suretiyle bulunacak derece ve kademeye yükseltilmek suretiyle yapılmaktadır.

Memuriyette iken üst öğrenimi bitirenlerin veya memuriyetten ayrılarak üst öğrenimi bitirdikten sonra yeniden memur olarak görev alanların emsali, “aynı üst öğrenime tahsile ara vermeden başlayan ve bu öğrenimi normal süresi içinde bitirdikten sonra memuriyete giren memurdur.” İntibak işlemi de bu emsal memur esas alınarak yapılır.

Daha alt öğrenim düzeyinden memuriyete girmiş olanların durumu

Mezun oldukları öğrenim düzeyinin daha alt düzeyindeki bir öğrenim düzeyinden sınava girerek Devlet memuriyetine atanmış olanların, üst öğrenim mezunu olduklarını gerekçe göstererek intibaklarının yapılmasını talep ettikleri durumlarda, memurlar hakkında yapılacak işlemler konusunda farklı değerlendirmelerin (karar/görüş/uygulama) olduğu görülmektedir.

Memuriyete ilk girişten sonra üst öğrenimin tamamlanmış olması halinde intibak yapılabileceği yönünde görüşlere rastlanırken, üst öğrenimin ne zaman bitirildiğinin intibak için önem arz etmeyeceğine ilişkin kararların varlığı da görülmektedir.

-KPSS’ye giriş tarihi ile atanma tarihi arasında öğrenim düzeyi değişenlerin intibakına ilişkin görüş için tıklayınız … 

-KPSS son başvuru tarihi ile memuriyete yerleştirilme tarihi arasında öğrenim düzeyi değişenlerin intibakına ilişkin karar için htıklayınız …

-Yükseköğrenim mezunu oldukları halde, lisesi mezunu olarak sınava girip atanması yapılanların intibakına ilişkin görüş için tıklayınız …

-Yükseköğrenim mezunu oldukları halde, lisesi mezunu olarak sınava girip atanması yapılanların intibakına ilişkin karar için tıklayınız …

Değerlendirmemiz

Memuriyete giriş seviyesinden üst düzeydeki öğrenimi tamamlamış olan memurlardan hangileri hakkında intibak işlemi yapılacağı, 657 sayılı Kanunda “Memuriyette iken veya memuriyetten ayrılarak … üst öğrenimi bitirenler, …” denilmek suretiyle belirtilmiştir. 

Kanunda yer alan düzenlemeye göre;

**Memuriyette iken üst öğrenimi bitirenlerin veya memuriyetten ayrıldıktan sonra üst öğrenimi bitirip yeniden memuriyete girenlerin intibak işleminin yapılacağını,          

**Mezun olduğu öğrenim düzeyinin daha alt seviyelerindeki öğrenim düzeylerinden memuriyete girmiş olanların, memuriyete girmeden önce bitirmiş oldukları üst öğrenime istinaden intibaklarının yapılamayacağını,

**Bitirmiş oldukları öğrenim düzeyine göre daha alt öğrenim düzeyinden memuriyete girenlerin, memuriyete girmeden önce tamamlamış oldukları üst öğrenim ile aynı düzeydeki bir öğrenimi daha sonra yeniden tamamlamaları halinde, bu öğrenimlerine istinaden intibaklarının yapılabileceğini

düşünmekteyiz.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.