logo yeni

ÖĞRETMENE HARCIRAH ÖDENMEMESİ HUKUKA AYKIRI BULUNDU

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

harcirah 2Sözleşmeli iken kadrolu olarak başka yere atanan öğretmenlerin, bu atamalara ilişkin taleplerini geç yaptıkları gerekçesiyle ödenmeyen harcırahları için açtıkları davalarda aleyhlerine verilen Mahkeme kararları Danıştay tarafından kanun yararına bozulmaya devam ediyor.

Danıştay 2. Dairesi;

-Kastamonu İli, Azdavay İlçesi, Azdavay İmam Hatip Lisesinde sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken Erzurum İli, Olur İlçesi, Olur Lisesine kadrolu öğretmen olarak atanan davacının, bu atama nedeniyle verilmeyen yolluğunun ödenmesi istemiyle 30/11/2012 tarihinde yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali ve yolluğun yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılan davada Erzurum 1. İdare Mahkemesi tarafından verilen davanın reddi kararının onanmasına ilişkin Erzurum Bölge İdare Mahkemesi kararını,

-Konya İli, Çumra İlçesi, Alemdar İlköğretim Okulunda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapmakta iken, Edirne İli, Enez İlçesi, Yenice İlköğretim Okuluna atanan ve daha sonra söz konusu okuldan aynı İl, Suloğlu İlçesi, Büyükgerdelli İlköğretim Okuluna atanan davacının, söz konusu atamalar nedeniyle verilmeyen yolluğunun ödenmesi istemiyle 12/11/2012 tarihinde yaptığı başvurusunun reddine ilişkin işlemin iptali ve yolluğun yasal faiziyle birlikte ödenmesine hükmedilmesi istemiyle açılan davada Edirne İdare Mahkemesi tarafından verilen davanın reddi kararının onanmasına ilişkin Edirne Bölge İdare Mahkemesi kararını

kanun yararına bozdu

Danıştay 2. Dairesi; davacıların atandıkları okullarda göreve başlama tarihlerinin kendilerine yolluk ödenmediğini öğrendikleri son tarih olarak kabul edilmek suretiyle yapılan hesaplama sonucu davaların süre aşımı yönünden reddedilmiş olduğunu, ancak dava konusu olaylarda başvuru öncesinde davacılara tebliğ edilmek suretiyle kendilerine yolluk verilmeyeceğine ilişkin bir işlemin mevcut olmadığı, bu nedenle yolluk ödenmesi talebiyle sonradan yapılan başvuruların, 2577 sayılı İdari Yargılama Usulü Kanunu kapsamında yapılmış bir başvuru niteliğini taşıdığına ve davacıların atandıkları yerde göreve başlama tarihlerinin dava açma süresi için başlangıç olarak alınmasına hukuken olanak bulunmadığına hükmederek, öğretmenler aleyhine verilmiş olan 2 adet Kararı Kanun Yararına Bozdu.

Danıştay 2. Dairesinin söz konusu kararları için tıklayınız … 

Sitemizden yapılan alıntılara "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi gereklidir.

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.