logo yeni

YÜKSEK KURUMDA UZMANLAR DAVAYI KAYBETTİ

Aktif . Yayınlanma Memurlarla İlgili Diğer Haberler

adalet 5Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kurumlarında "Uzman" unvanlı kadrolarda görev yapan personelin, mali haklarının “Yüksek Kurum Uzmanı” kadrosu esas alınarak ödenmesi amacıyla açtıkları davalar, temyiz aşamasında aleyhlerine sonuçlandı.

Özel yarışma sınavı ile uzman yardımcısı olarak girdikleri kurumlarda belli bir yetişme süresi sonunda uzman kadrolarına atandıkları halde, tüm uzmanların ücretlerinin eşitlenmesine yönelik düzenlemeler neticesinde, birlikte görev yaptıkları uzman yardımcılarından bile daha az ücret alma durumunda kalan Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kurumlarının "Uzman" unvanlı personeli, yargı yolundan olumlu cevap alamadı.

Mali haklarının Yüksek Kurum Uzmanına göre belirlenmemesi dava konusu edilmişti

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı kurumlarında "Uzman" unvanlı kadrolarda görev yapan personel, 664 sayılı KHK ile ihdas edilen “Yüksek Kurum Uzmanı” kadrolarına atanmayarak kadroları şahsa bağlı hale getirilmişti. İlgili haberimiz için tıklayınız …

Bu düzenleme sonrasında, aynı kurumlarda "Uzman" olarak çalışanlar ile “Yüksek Kurum Uzmanı” kadrolarında çalışacak olanlar arasında ücret ve diğer özlük hakları bakımından belirgin farklar ortaya çıkmıştı. Ayrıntılar için tıklayınız …

Yüksek Kurum Uzmanı kadro unvanı için tanınan haklardan yararlandırılmayan Uzman unvanlı personel konuyu yargıya taşımıştı. İdare Mahkemelerinde açılan davalarda sadece 1 personel lehine karar çıkmış, diğer davalar ise reddedilmişti. Bu durum, aynı Kurumda aynı unvanda görev yapan personelden, dava kazanmış olanın dava kaybetmiş olanlara göre yaklaşık iki kat ücret alması sonucunu da doğurmuştu.

Personel lehine sonuçlanan İdare Mahkemesi Kararında ise, “… 664 sayılı KHK ile, KHK’dan önce istihdam edilen Uzmanlık statüsünün ortadan kaldırılmadığı ve kazanılmış statü haklarına dokunulmadığı, dolayısıyla da geçmişte bu statüde bulunan kişilerin, aynı kadro için getirilen ek gösterge ve diğer mali haklardan yararlandırılmamasının hakkaniyet ve eşitlik ilkesine aykırı olduğu” şeklinde değerlendirmede bulunulmuştu.

Danıştay’dan olumlu cevap alınmadı

Açtıkları davaları kaybeden personel tarafından ve lehine karar verilen personel için de idare tarafından Danıştay 16 ncı Dairesine temyiz istemi ile başvurulmuştu.

Edindiğimiz bilgilere göre, temyiz başvurularını değerlendiren Danıştay ilgili dairesi; ilk derece mahkemelerinin davanın reddi yönünde vermiş olduğu kararları onarken, iptal yönünde verilen kararı ise bozdu.

AKP Milletvekilleri meselenin çözümü için kanun teklifi vermişti

Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı Kuruluşlarında Uzman olarak görev yapmakta olanlar aleyhine oluşan haksız durumun giderilmesi amacıyla, 1 Haziran 2015 seçimleri öncesinde bir grup AKP Milletvekili tarafından hazırlanan Kanun Teklifi Meclis Başkanlığına sunulmuş, ancak teklifin yasalaşması seçim arefesinde mümkün olamamıştı.

“Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu ve bağlı Kuruluşlarında Uzman olarak görev yapmakta olanların (mesleğe özel yarışma sınavı ile uzman yardımcısı olarak girmiş olanlar) başka bir işleme gerek kalmaksızın Yüksek Kurum Uzmanı kadrolarına atanmaları öngörülmüştü. Kanun Teklifi için tıklayınız …

Benzer bir Kanun Teklifi veya Kanun Tasarısının hazırlanarak Meclise sunularak yasalaşmasının sağlanması ile sözü edilen kurumlarda görev yapan ilgili personelin mağduriyeti kısmen de olsa giderilmiş olacaktır.

Toplu Sözleşmede konunun çözüme kavuşturulması kararlaştırıldı

“Kamu Görevlilerinin Geneline ve Hizmet Kollarına Yönelik Mali ve Sosyal Haklara İlişkin 2016 ve 2017 Yıllarını Kapsayan 3. Dönem Toplu Sözleşme”de; Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu Kadrolu Uzmanlık Yönetmeliğine (mülga) göre Yüksek Kurum ve Kurumlarda mesleğe özel yarışma sınavı ile Uzman Yardımcısı olarak alınıp, 3 yıllık yetişme dönemini takiben özel yeterlik sınavı ile Uzman kadrosuna atanmış olanlardan halen söz konusu kadrolarda bulunanların Yüksek Kurum veya Kurumlardaki Yüksek Kurum Uzmanı kadrolarına atanmalarına ilişkin yasal düzenleme çalışmasının yapılması da kararlaştırılmış bulunuyor.

Bu yazıya ait tüm haklar Memurunyeri.com'a aittir. "memurunyeri.com" şeklinde aktif link verilmesi kaydıyla içerik kullanılabilir. Link vermeden yapılan alıntılar için yasal takip yapılacaktır.©

memurunyeri

Bizi Sosyal Medyada Bulun

Sosyal medya sayfalarımıza üye olarak haberlerimize ulaşmak için aşağıdaki ikonları kullanabilirsiniz.

İçerik Koruması

5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri gereğince, Sitemiz içeriğinin izinsiz olarak kopyalanması, alıntı yapılması yasaktır.